Tidligere Lersøen Rangerbanegård

Lersøen var en gods og rangerstation på godsbane ringen (ringbanen). Der var fra Lersøen sporforbindelse til frihavnen. På Lersøen blev der rangeret godsvogne fra bl.a. Nord og Kystbanen, Frihavnen og Københavns Godsbanegård.  Ifølge Uwe Brodersen Hjemmeside ”Med tog over Lersøen” blev anlægsarbejdet påbegyndt i 1916, og efter 1920 tag arbejdet rigtig fart. Sporarealet var færdigt i 1924. I 1929 blev Nørrebros Godsbanegård opført., og siden kom Lersøen ranger station til.

Den 27-2 1967 blev Lersøen nedlagt som transit station. Den blev så bl,a brugt som opstillings banegård og lokal godsstation for Nord og Kystbanen. Lersøen blev nedlagt først i 1990’erne, jeg ved ikke det nøjagtige tidspunkt.

Lresøen rangerbanegård lå mellem Lyngbyvej station (efter 1-10 1972 Ryparken) forbi bispebjerg station  ned mod Nørrebro station. Nogle af sporene og signaler står der endnu mellem Ryparken og Bispebjerg stationer. Sporene er efterhånden groet til.

 

Video, ”spor fra en storhedstid” – med Allan Mylius Thomsen: https://www.youtube.com/watch?v=5yi9M5VPgfI&feature=youtu.be

 

Video: Skinnecykel på det gamle godsbanespor i København.

Signalet til sporet til Lersøen fra Frihavnen ved klargøringsområdet Østerport/Nordhavn station 6-8 2014

K 564 på vej ad sporet mod Lersøen ved Nordhavn station, veterantoget kørte turen ”Rundt om husene.” Normalt køres turen af Nordsjællands Veterantog; men denne dag stod Vestsjællands Veterantog for turen 5-9 2015

Sporet til Lersøen fra Frihavnen ved Nordhavn station, IR 4 tog ved klargøringsområdet 6-8 2014

Overkørsel på sporet mellem Frihavnen og Lersøen ved Nordhavn station 6-8 2014

Østsiden af broen hvor sporet mellem Frihavnen og Lersøen går under banen ved Nordhavn station, Th. Svanemølleværket 6-8 2014

Broen sporet mellem Frihavnen og Lersøen går under ved Nordhavn station fra vestsiden 6-8 3014

K 564 ved overkørslen på sporet til Lersøen efter broen ved Nordhavn station. Veterantoget kørte turen ”Rundt om husene.” Normalt køres turen af Nordsjællands Veterantog; men denne dag stod Vestsjællands Veterantog for turen 5-9 2015

Sporet mellem Frihavnen og Lersøen vest for Nordhavn station 6-8 2014

Tv. sporet mellem Frihavnen og Lersøen ved Svanemølle station, nr. 2 spor fra venstre er S-togs sporet fra Farum, mens sporet til Farum går under tunnelen Th. Da Farumbanen blev S-bane i 1977 blev den ført ind på Svanemølle station fra Ryparken, tidligere gik den ind til Lygten station på Nørrebro. Sporet mellem Frihavnen og Lersøen følger nu Farrum banen til Ryparken 3-4 2014

Yderst Th. godssporet fra Nordhavn (Frihavnen) til Lersøen ved Ryparken station, Tv. A linjer afgår mod Svanemøllen 12-3 2014

I signal til Lersøen ved Ryparken station, Tv. sporene til Farum, yderst Tv sporet til Lersøen der går under broen Farum banen går på og støder til ringbanen. 17-7 2012

S tog mod Farum på broen over Ringbanen, set fra veterantoget ”Rundt om husene” ved Lersøen 5-9 2015

S tog mod Hellerup ved Lersøen, ser fra Veterantoget ”Rundt om husene” bagved ses Farum banens bro over Ringbanen 5-9 2015

S tog mod Hellerup ved Lersøen, ser fra Veterantoget ”Rundt om husene” bagved ses Farum banens bro over Ringbanen 5-9 2015

Signaler på den tidligere Lersøen rangerbanegård, Tv. Farum banens bro over ringbanen 3-4 2014

Signaler på den tidligere Lersøen rangerbanegård 3-4 2014

S tog mod Hellerup fra den tidligere Lersøen rangerbanegård, bagved ses Farum banens bro over ringbanen 3-4 2014

De tilgroede spor på den tidligere Lersøen Rangerbanegård 3-4 2014

S tog mod Ny Ellebjerg fra den tidligere Lersøen rangerbanegård, bagved ses broen ved Bispebjerg station 3-4 2014

S-tog mod Hellerup fra den tidligere Lersøen rangerbanegård, bagved ses broen ved Bispebjerg station 3-4 2014

Ved den tidligere Lersøen rangerbanegård 3-4 2014

Ved den tidligere Lersøen rangerbanegård, bagerst broen ved Bispebjerg station 3-4 2014

Den tidligere Lersøen rangerbanegård fra broen ved Bispebjerg station, bagerst ses Farum banens bro over ringbanen 3-4 2014

Den tidligere Lersøen rangerbanegård fra broen ved Bispebjerg station, Tv. S tog mod Hellerup på ringbanen 3-4 2014