Varde Station

Varde station ligger på den Vestjyske længdebane. Strækningen mod Esbjerg blev åbnet sammen med den Jyske sydbane 4-19 1874, og strækningen mod Ringkøbing blev åbnet 31-3 1875. Varde – Mr. Nebel banen blev åbnet 16-3 1903, og Varde - Grindsted banen blev åbnet 13-4 1918 og nedlagt 31-3 1972.

Fra den 1-6 2002 har Arriva stået fra driften af Vestbanen som Varde – Nr. Nebel strækningen nu hedder. Fra 1-7 2012 indsatte Arriva Lint tog på strækningen. Den 4-1 2003 overtog Arriva driften af den Vestjyske længdebane.

PU signaler mod syd (Esbjerg) fra læssevejen ved Varde station 21-1 2012

Indkørsel til læssevejen ved Varde station 21-1 2012

Læserampe ved Varde station 21-1 2012

Varde station fra læssevejen, Th. læsseprofil 21-1 2012

MR tog ankommer til Varde fra Esbjerg 14-7 2001

Godsekspedition Varde fra sporsiden 14-7 2001

Godsekspedition Varde fra vejsiden 14-7 2001

Varde station fra gadesiden 21-7 2008

Arriva Lint tog mod Esbjerg på Varde station 13-2 2014

Ventesalen Varde station 13-2 2014

MT 152 med VTV’s veterantog mod Oksbøl på Varde station 21-7 2008

MY 1126 ankommet til Varde fra Odense over Skjern med Veterantog mod Ribe 18-8 18

Arriva MR tog ankommet til Varde fra Esbjerg kort tid efter Arriva havde overtaget driften på banen 26-1 2003

Fra venstre Arriva MR tog, Arriva Lint tog og MT 152 ved VTV’s veterantog mod Oksbøl på Varde station 21-7 2008

Arriva MR tog ankommer til Varde fra Skjern 21-8 2008

Varde station fra perronsiden 14-10 2013

Vestbanens Y tog ”æ huk” på Varde station 26-1 2003

Kran på læssevejen ved Varde station 28-7 2010

Arriva Lint tog ankommer til Varde fra Skjern, Th. Vestbanens Y tog ”æ gaf” 21-7 2011

Varde Station fra nord 21-7 2001

MR tog afgår mod Skjern fra Varde station 14-7 2001

Arriva Lint tog afgår mod Skjern fra Varde station 28-7 2010

MR tog mod Skjern på broen over Varde Å 14-7 2001

Tv. sidste rest af Varde – Grindsted banens spor ved remisen ved Varde station 28-1 2001

Hvor Varde – Grindsted banens gik ved bag ved remisen ved Varde station 28-1 2001, sporet lå der et stykke tid efter Varde – Grindsted blev nedlagt, da det gik ud til et bil klargørings center.