Langå Station

Langå station ligger mellem Århus og Randers, lidt syd for Randers. Der har fra Langå (Laurbjerg) tidligere gået tog i 4 retninger. Der går i dag tog i 3 retninger fra Langå. Banen mellem Århus og Randers blev åbnet 3-9 1862. Året efter den 20-7 1863 blev banen til Viborg åbnet, den blev siden forlænget til Struer. Den første strækning af den Jyske diagonalbane (den skæve bane) Langå – Silkeborg blev åbnet 2-11 1908. Den fulgte banen mod Århus til Laurbjerg. Da der i 1930,erne ble anlagt dobbeltspor mellem Århus og Randers kom diagonalbanen i praksis til at udgå fra Laurbjerg. Banen til Silkeborg blev nedlagt 23-5 1971.

Den nuværende stationsbygning i Langå er fra 1952. I 1949 blev banen forlagt syd for Langå og en ny bro over Gudenåen blev taget i brug. Bane Danmark og siden Rail-Service A/S har til huse i remisen i Langå og der er først i 00’erne opført en ny stor remise/værksted i Langå. Tidligere har Statsbanernes planteskole og Banestyrelsens betonstøberi haft til huse ved Langå station.

Et par ef billederne af R 946 med veteran godstog er taget ag Ulrik Knudsen, som jeg siger tak til for at måtte vise.

Forest den Gammel jernbanebro over Gudenåen ved Langå 15-6 2003

Gammel jernbanebro over Gudenåen ved Langå 15-6 2003

MR tog mod Århus på broen over Gudenåen ved Langå 15-6 2003

Arriva Lint tog fra Viborg vest for Langå 15-5 2014

Sporene til den daværende Banestyrelses betonstøberi ved Langå 16-7 2001

Det tilgroede spor til den tidligere Banestyrelses betonstøberi ved Langå 15-5 2014

Den daværende Banestyrelses betonstøberi ved Langå 16-7 2001

Den daværende Banestyrelses betonstøberi ved Langå 16-7 2001

Hvor det tidligere betonstøberi lå ved Langå station 15-5 2014

IC 3 tog ankommer til Langå fra Århus 15-5 2014

Arriva Lint tog afgår mod Viborg fra Langå 15-5 2014

Arriva Lint tog afgår mod Århus fra Langå 15-5 2014

Vandtårnet og Bane Danmarks nye Remise/værksted påskelørdag 2008. det år kom vinteren først til påske 22-3 2008

Arbejdet med ny perronbro på Langå station 16-10 2017

Arriva Lint tog mod Århus på Langå station 15-5 2014

R 946 med veteran godstog på Langå station 1998, Foto Ulrik Knudsen

MR tog mod Randers på Langå station 16-7 2001

MR tog mod Viborg på Langå station 16-7 2001

Remisen og drejeskiven ved Langå station 16-7 2001

Den daværende Banestyrelses materiel på Langå station før den nye remise/værksted blev bygget 16-7 2001

Bane Danmarks nye remise/værksted på Langå station 21-7 2004

Bane Danmark er nu blevet til Rail-Servive på Langå station 15-5 2014

Langå station fra nord 15-5 2014

Langå station fra broen nord for stationen før Bane Danmark byggede den nye remise/værksted 16-7 2001

Langå station fra broen nord for stationen efter Bane Danmark har opført den nye remise/værksted 18-5 2007

R 946 ankommer til Langå fra Randers med veteran godstog 1998, Foto Ulrik Knudsen

Udenlandsk damplokomotiv opstillet i Langå 21-7 2004

Udenlandsk damplokomotiv opstillet i Langå, fra bagsiden er det ikke så pænt maler, her ses rusten 21-7 2004