Den Tidligere HBJ Bro mellem Vestbirk og Gammelstrup

 På denne side følger jeg udgravningen af den tidligere HBJ over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup. Da banen i 1929 blev forlænget og fik normalspor blev der lagt en dæmning over broen.

 Den smalsporede Horsens – Bryrup bane (HBJ) blev åbnet 23-4 1899. Den 10-5 1929 blev den normalsporede Horsens – Bryrup – Silkeborg (HBS) bane åbnet. Der blev da lavet en dæmning over broen.

 I 2014 blev broen så gravet frem ingen.

Den tidligere HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup fra informationsplanchen ved dæmningen 4-8 2005

Den tidligere HBS dæmning mellem Vestbirk og Gammelstrup efter den er ryddet for træer så arbejdet kan gå i gang 23-2 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Det færdige resultat af udgravningen af den tidligere HBJ bro ved Gammelstrup 14-12 2014

Den tidligere HBS dæmning mellem Vestbirk og Gammelstrup efter den er ryddet for træer så arbejdet kan gå i gang 23-2 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Den tidligere HBJ bro ved Gammelstrup efter udgravningen 14-12 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup, begge bropiller er nu frie 24-4 2014

Stillaset til indpakning af den tidligere HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup er klar 10-5 2014

Indpakningen til overfladebehandlingen er klar ved den tidligere HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 18-5 2014

Den tidligere HBJ bro er nu overfladebehandlet, og arbejdet med cykelstien og den videre udgravning af bro pillerne er i gang 27-8 2014

Det færdige resultat af udgravningen af den tidligere HBJ bro ved Gammelstrup 7-5 2016

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Det overfladebehandlede bro gitter, det ses tydeligt at det ny udgravede ikke er overfladebehandlet 27-8 2014

Den delvis udgravede HBJ bro over Gudenåen mellem Vestbirk og Gammelstrup 20-4 2014

Den videre udgravning af bropillerne, det ses at det nyudgravede ikke er overfladebehandlet 27-8 2014

Det øverste af gitteret er nu overfladebehandler og udgravningen af bropillerne er i gang 1-9 2014

Stilladset til indpakninger er nu stillet op 10-9 2014

Pillerne er nu pakket ind så de kan blive overfladebehandlet 27-9 2014

Det færdige resultat af udgravningen af den tidligere HBJ bro ved Gammelstrup 14-12 2014

Den tidligere HBJ bro ved Gammelstrup 21-11 2017