Ringe Station

Ringe station var engang et knudepunkt på de Sydfynske Jernbaner med tog i fire retninger. De blev overtaget af DSB i 1949.

I dag er der kun Odense – Svendborg banen tilbage på Ringe station, den blev åbnet 10-7 1876 Banen til Faaborg blev åbne 1-4 1882 og den 1-9 1897 blev banen til Nyborg åbnet. Hele strækningen Nyborg .- Ringe – Faaborg blev nedlagt i maj 1962. Sporet blev dog liggende mellem Ringe og Faaborg.

I 2011 blev sporet fjernet mellem Ringe og Korinth. Mellem Korinth og Faaborg køre SFVJ veterantog.

MR tog afgår mod Odense fra Ringe 6-7 2013

U signalet mod Odense på Ringe station 15-8 2001

MR tog afventer krydsning i Ringe 15-6 2001

Togkrydsning i Ringe. Tv. MQ (Desirotog) mod Svendborg, i midten MR tog mod Odense. Th. MR tog venter på senere afgang. 6-7 2013

MR tog venter afgang mod Odense på Ringe station 6-7 2013

TV. MQ (Desirotog) med Svendborg, Th. MR tog venter på senere afgang mod Odense. Et af de tre tog der normalt ankommer fra Odense køre kun til Ringe og returner til Odense 6-7 2013

Ringe station fra perronsiden 6-7 2013

Ringe station fra gadesiden 6-7 2013

Det tidligere pakhus ved Ringe station fra gadesiden 10-5 2001

Den tidligere læssevej ved Ringe station 6-7 2013

Ringe station fra læsevejen 6-7 2013

Stopbom på den tidligere godsplads ved Ringe station 6-7 2013

Sporrester på det tidligere godsområde ved Ringe station 6-7 2013

MQ (Desirotog) ankommer til Ringe fra Svendborg 6-7 2013

Syd for Ringe station, Th. Det tidligere Faaborg spor 15-8 2001

Ca. samme sted som forrige billede, Faaborg sporet er lavet til natursti 6-7 2013

I signalet til Ringe fra Svendborg, Tv. stien på den tidligere Faaborg bane 8-7 2013

Tankvogne fra Rynkeby på det tidligere Faaborg spor ved Ringe 15-8 2001

MR tog fra Svendborg syd for Ringe. Tv. tankvogne fra Rynkeby på Faaborg sporet 10-5 2001

MR tog mod Svendborg syd for Ringe station, Tv. stien fra Faaborg sporet 6-7 2013

Syd for Ringe station, Tv. sporet til Svendborg, Th. sporet til Faaborg 15-8 2001

Ca. samme sted som forrige billede, Tv. MR tog mod Svendborg og Th. nu naturstien på Faaborg sporet 6-7 2013

Faaborg sporet syd for Ringe 15-8 2001

Naturstien på Faaborg sporet syd for Ringe, der er en sporrest i den tidligere overkørsel 6-7 2013