Ringe Station

Ringe station var engang et knudepunkt på de Sydfynske Jernbaner med tog i fire retninger. De blev overtaget af DSB i 1949.

I dag er der kun Odense – Svendborg banen tilbage på Ringe station, den blev åbnet 10-7 1876 Banen til Faaborg blev åbne 1-4 1882 og den 1-9 1897 blev banen til Nyborg åbnet. Hele strækningen Nyborg .- Ringe – Faaborg blev nedlagt i maj 1962. Sporet blev dog liggende mellem Ringe og Faaborg.

I 2011 blev sporet fjernet mellem Ringe og Korinth. Mellem Korinth og Faaborg køre SFVJ veterantog.

MR tog afgår mod Odense fra Ringe 6-7 2013

U signalet mod Odense på Ringe station 15-8 2001

MR tog afventer krydsning i Ringe 15-6 2001

Togkrydsning i Ringe. Tv. MQ (Desirotog) mod Svendborg, i midten MR tog mod Odense. Th. MR tog venter på senere afgang. 6-7 2013

MR tog venter afgang mod Odense på Ringe station 6-7 2013

Ringe station fra perronsiden 6-7 2013

Ringe station fra gadesiden 6-7 2013

Det tidligere pakhus ved Ringe station fra gadesiden 10-5 2001

Den tidligere læssevej ved Ringe station 6-7 2013

Ringe station fra læsevejen 6-7 2013

Stopbom på den tidligere godsplads ved Ringe station 6-7 2013

Sporrester på det tidligere godsområde ved Ringe station 6-7 2013

MQ (Desirotog) ankommer til Ringe fra Svendborg 6-7 2013

Syd for Ringe station, Th. Det tidligere Faaborg spor 15-8 2001

Ca. samme sted som forrige billede, Faaborg sporet er lavet til natursti 6-7 2013

I signalet til Ringe fra Svendborg, Tv. stien på den tidligere Faaborg bane 8-7 2013

Tankvogne fra Rynkeby på det tidligere Faaborg spor ved Ringe 15-8 2001

MR tog fra Svendborg syd for Ringe. Tv. tankvogne fra Rynkeby på Faaborg sporet 10-5 2001

MR tog mod Svendborg syd for Ringe station, Tv. stien fra Faaborg sporet 6-7 2013

Syd for Ringe station, Tv. sporet til Svendborg, Th. sporet til Faaborg 15-8 2001

Ca. samme sted som forrige billede, Tv. MR tog mod Svendborg og Th. nu naturstien på Faaborg sporet 6-7 2013

Faaborg sporet syd for Ringe 15-8 2001

Naturstien på Faaborg sporet syd for Ringe, der er en sporrest i den tidligere overkørsel 6-7 2013