Hviding Station

 Hviding station ligger på Bramming – Ribe – Tønder banen, der blev åbnet mellem Ribe og Tønder 15-11 1887. Hviding var grænsestation indtil genforeningen i 1920. Efter genforeningen blev der i 1923 bygget en ny station lidt syd den tidligere. I 1987 blev den erstattet af et stoppested mellem de to tidligere stationer. Da stationen var grænsestation bestod stationen af en dansk og en tysk ende.

 

Den tidligere Hvidding grænsestation set fra den danske ende mod den tyske 14-7 2016

Den tidligere Hviding grænsestation set fra den tyske ende mod den danske 14-7 2016

Indgangen til det nuværende stoppested ved Hviding 14-7 2016

Arriva Lint tog mod Bramming – Esbjerg på Hviding station 17-10 2016

Den tidligere stationsbygning fra 1923 til 1987 i Hvidding 17-10 2016