Ugens Station Uge 17 2018

Kibæk Station

Kibæk station ligger på Herning – Skjern strækningen, der blev åbnet 1-10 1881. Strækningen indgår i Jyske Midtbane Skanderborg – Skjern. Stationsbygningen I Kibæk er ikke den oprindlige. I Niels Jensens Bog Vestjyske Jernbaner er der side 49 et billede af den gamle station. Den minnede i stil om Troldhede og Borris stationer.

Kibæk station fra nordøst, Tv. Arriva Lint tog mod Herning i Anton Berg design, Th. Arriva Lint tog mod Skjern 9-2 2015

Kibæk station fra gadesiden 17-6 2006

Kibæk station fra perronsiden 9-7 2001

Arriva Lint tog mod Skjern på kibæk station, bagerste togsæt er i Anton Berg design, de blev op til jul bugt til at køre unge studerende fra Århus til København 9-2 2015

Togkrydsning på Kibæk station, Tv. Arriva Lint tog mod Herning, Th. Arriva Lint tog mod Herning 15-5 2017

Kibæk station mod nordøst 9-7 2001

Kibæk station mod sydvest (Skjern) 9-7 2001

Den tidligere læssvej-og espor Kibæk station, læssesporet er nu fjernet 17-6 2006

MY 28 (Victoria) på vej retur til Rønland med G 87528 ved Kibæk station 18-8 2016

MZ 1453 med G 7628 mor Rønland ved Kibæk station 15-7 2017

Det tidligere læssespor ved Kibæk station, sporet er nu fjernet 17-6 2006

Hvor det nu fjernede læssespor lå ved Kibæk station 9-2 2015