Viborg Station

Viborg station blev åbnet med Langå – Viborg banen 20-7 1863 og banen blev forlænget til Skive 17-10 1864 og 17-11 1865 til Struer. Den første stationsbygning lå der i 33, den lå ved Søndersø og var en rebroussementsstation. Den blev flyttet og afløst af den nuværende 1-12 1896.

 Banen til Ålestrup (Løgstør) blev åbnet 14-9 1893, den blev godsbane 30-5 1959, sporet blev fjernet i 2006.

Den 25-6 1906 blev banen til Herning åbnet, den blev godsbane 23-5 1971, den 28-5 ophørte godstrafikken Viborg – Karup og 18-5 1977 blev banen total medlagt.

Privatbanen til Fårup – Mariager blev åbnet 1-7 1929 og strækningen Viborg - Fårup blev nedlagt 30-5 1966, strækningen Fårup – Mariager forsatte son godsbane og siden veteranbane.

Banen Langå – Viborg - Skive – Struer drives nu af Arriva, dog med enkelte IC 3 tog København – Struer.

Der er i det sidste års været arbejde i gane med at flytte det ene spor i Viborg, så der kan anlægges vej og cykelsti hvor spor 1 lå. Under arbejdet har stationen i perioder været enkelsporet.

Broen hvor Mariagerbanen gik under Viborg - Herning banen syd for Viborg station 27-10 2006

På broen hvor Viborg – Herning banen gik over Mariagerbanen, syd for Viborg station 27-10 2006

Den tidligere viadukt Viborg – Herning banen gik på, bagved ses viadukten hvor banen fra Langå går på, billedet er taget ca. ud for hvor stien fra Mariager banen ender, så den må have gået over vejen i niveau 27-10 2006

Viadukt sydøst for Viborg station, på viadukten gik både Mariagerbanen, Viborg – Herning baner og banen fra Langå, nu går kun den sidstnævnte på den 29-10 2006

På viadukten fra forrige billede, TV. Banen fra Langå, stien i midten den tidligere bane fra Herning og i græsste Th. gik banen fra Mariager 29-10 2006

Post 1 ved Viborg station 27-10 2006

Arriva Lint tog afgår mod Århus fra Viborg station 27-10 2006

Arriva Lint tog afgår fra Viborg mod Langå – Århus, post 1 er nu revet med 18-2 2016

Perron broen i Viborg efter den er kortet af, så den ikke længere er gangbro 18-2 2016

Elevatoren efter perron broen er fjernet 11-6 2016

Viborg station fra perronbroen, Foran Arriva Lint tog ankommet fra Struer, bagerst Lint tog ankommet fra Århus 27-10 2006

Viborg station fra den nye perronbro, spor 1 er flyttet for at gøre plads til vej og cykkel/gangsti så stien fra den tidligere Viborg-Ålestrup og Viborg-Herning blever forbundet 10-6 2017

Arriva Lint tog på Viborg station ankommet fra Århus, nogle Arriva tog køre kun til Viborg 27-10 2006

Arbejdet med sporomlægning på Viborg station 11-6 2016

Viborg station fra den nye perronbro, spor 1 er flyttet for at gøre plads til vej og cykkel/gangsti så stien fra den tidligere Viborg-Ålestrup og Viborg-Herning blever forbundet 10-6 2017

Viborg station fra perronbroen, Arriva Lint tog ankommet fra Århus og venter på at returner, i i baggrunden ses den nye perronbro der er ved at blive anlagt i vestenden af stationen 15-10 2018

Viborg station fra gadesiden 12-4 2014

IC 3 tog ankommet til Viborg fra Struer som gennemgående tog mod København 27-10 2006

Viborg station efter perron broen er kortet af 18-2 2016

Arriva Lint tog ankommet til Viborg fra Århus og venter på at returner, bemærk perron broen er fjernet og arbejdet med sporomlægning 27-6 2016

Den nye perronbro set fra den gamle perron ved spor 1 ved Viborg station 10-6 2017

Arriva Lint tog ankommet til Viborg fra Århus, broen er kortet af så den nu kun er perron bro 18-2 2016

Tv. Arriva Lint tog ankommet til Viborg fra Århus, Th. trolje 16-10 2017

Arriva Lint tog mod Langå - Århus på Viborg station, set fra sen nye perronbro i vestenden af stationen, tv. ses den nye gang og cykelsti der forbinder stierne fr Viborg -Herning banen og Viborg – Ålestrup banen 8-6 2018

Arriva Lint tog ankommer til Viborg fra Struer, set fra den nye perronbro i vestenden af stationen, th. ses den tidligere remise 8-6 2019

Arriva Lint tog afgår fra Viborg mod Struer, set fra den nye perronbro i vestenden af stationen, th. ses den tidligere remise 8-6 2019

Remisen ved Viborg station, de 2 porte Tv. er en er en senere tilbygning og var Mariager banens område 16-7 2001

Rest af læsseprofil og vognvægt ved Viborg station 27-10 2006

Den tidligere vognvægt ved læsseprofilen fra forrige billede 12-4 2014

PU signal mod nord (Skive) og post 2 ved Viborg station, forrest en tidligere vognvægt 27-10 2006

Post 2 ved Viborg station der nu er nedrevet 27-10 2006

Remisen ved Viborg station fra nordvest, det ses tydeligt på taget at de 2 spor Tv. der var Mariagerbanens er bygget senere til 27-10 2006

Viborg station fra nord 27-10 2006

Viborg station fra nordvest 12-4 2014, den tidligere post 2 er væk

Viborg station fra nordvest efter sporomlægningen, Arriva Lint tog ankommer fra Struer 10-6 2017

Nord for Viborg station Tv. sporet til Skive - Struer Th. sporet til ålestrup (Løgstør) 5-5 2001

Sporet mod Skive nord for Viborg fra under broen hvor forrige billede er taget, Ålestrup banen er blevet natur sti 12-4 2014

Mod nord ved det fremskudte signalet til Viborg fra Skive Billeder er taget fra broen på forrige billede, Tv. sporet til Skive – Struer, th. sporet til Ålestrup (Løgstør) 15-7 2001

Mod nord ved det fremskudte signal til Viborg fra Skive, Ålestrup banen er blevet natursti, billedet er taget under broen som forrige billede er taget fra 12-4 2014

1. afstandsmærke og det fremskudte signal til Viborg fra Skive, normalt plejer det fremskudte signal at være ved 2. afstandsmærke 12-4 2014

Nord for Viborg station Tv. sporet til Ålestrup (Løgstør), Th. sporet mod Skive - Struer. Bag i billedet ses broerne de 2 forrige billeder er taget fra 15-7 2001

Broerne nord for Viborg fra den tidligere Ålestrup (Løgstør) bane 12-4 2014

MR tog fra Struer set fra sporet til Ålestrup (Løgstør) 15-7 2001, sporet er ca. herfra i 2006 fjertet til Løgstør

Arriva Lint tog mod Skive fra den tidligere Ålestrup (Løgstør) bane nord for Viborg 12-4 2014