Nyborg Station

Banen over Fyn blev åbnet 7-9 1865, og Nyborg var endestation og fra 1883 med færgeoverfart indtil åbningen af Storebæltsforbindelsen 1-6 1997. Nyborg har haft fem stationer, den sidste ble taget i brug ved broernes indvielse 1-6 1997.

Den 1-6 1897 blev privatbanen til Svendborg åbnet, den blev overtaget af DSB i 1949 og nedlagt 29-5 1964.

Privatbanen til Ringe - Fåborg blev åbnet 1-9 1897, den blev ligeledes overtaget af DSB i 1949, den blev nedlagt 26-5 1962.

Siden indeholder nogle billeder fra 1997, efter den faste togforbindelse var åbent; men den faste bil forbindelse var endnu ikke åbnet:. Disse billeder er taget af Ulrik Knudsen som jeg siger tak til for at måtte vise.

 

Broen Nyborg – Ringe - Fåborg banen gik under nordvest for Nyborg station 26-3 2005

Stationsbygningen i Nyborg fra 1891 til 1997 fra den tidligere gadeside 19-7 2012

Stationsbygningen i Nyborg fra 1891 til 1997 fra den tidligere perronside 19-7 2012

Værkstedet og færgelejerne i Nyborg. Th. ses signalposten 1997 Foto Ulrik Knudsen

Værkstedet og de tidligere færgeleje Nyborg fra broen der nu er nedrevet. Færgen Kong Frederik IX ligger i det tidligere leje 5, den var tænkt som museumsfærge men blev desværre ophugget 15-8 2001

Færgelejerne i Nyborg. Tv. signalposten og værkstedet 1997 Foto Ulrik Knudsen

Det tidligere færgeleje Nyborg fra broen der nu er nedrevet. Tv. ses værkstedet i Nyborg og havnebanen th. Færgen Kong Frederik IX ligger i det tidligere leje 5, den var tænkt som museumsfærge men blev desværre ophugget 15-8 2001

Signalposten ved Nyborg station 1997 Foto Ulrik Knudsen

Havnebanen Nyborg, billedet er taget fra samme sted og retning som forrige 15-8 2001

Havnebanen Nyborg mod havnen og hvor broen tidligere lå, Tv, ses lidt af det tidligere værksted 19-7 2012

Havnebanen Nyborg efter broen er medrevet. Tv. på billedet ses den gamle station 26-3 2005

Spor fra den tidligere Nyborg – Svendborg bane der nu er havnebane og industri spor 10-7 2000

Overkørselen ved Strandvejen, Vindingevej og Dyrhavevej på den tidligere Nyborg – Svendborgbane er nu industrispor 26-3 2005

VTV’s MT 152 med veterantog på den tidligere Nyborg – Svendborg bane der nu er industrispor 26-3 2005

Det tidligere værksted ved Nyborg station 26-3 2005

Remisen Nyborg som nu er nedrevet 15-8 2001

Drejeskiven ved remisen og bagved færgelejerne ved Nyborg 1997 Foto Ulrik Knudsen

Hvor remisen lå i Nyborg. Tv. for værkstedet lå broen som også er revet ned 26-3 2005

Færgen Kong Frederik IX i det tidligere leje 5. Færgen lå siden i Korsør før den desværre blev sendt til ophugning 15-8 2001

De tidligere lejer 4 og 5 i Nyborg, færgen Broen ligger i leje 4 i den tidligere jernbanefærgehavn 25-8 2015

Færgen Kong Frederik IX i det tidligere leje 5 i Nyborg 15-8 2001

Det tidligere leje 5 i Nyborg d- 26-3 2005 efter området er ryddet: det var på det tidspunkt Kong Frederik IX ved egen kraft sejlede til ophugning, hvor den var en politisk diskussion om det skete på en miljøforsvarlig måde ingen politiker tænkte på art bevare den.

Den nye Nyborg station fra gadesiden 15-8 2001

E 991 kobles om på den nye Nyborg station 1997 Foto Ulrik Knudsen

Den nye Nyborg station fra perronsiden, IC 3 tog ankommer fra Odense 26-3 2005

Godsbanegården ved den nye Nyborg station 26-3 2005

Nyborg nye station fra øst. TV. godsbanegården og Th. stationen 15-8 2001

IC 3 - IR 4 tog mod København på vej ud på vestbroen 25-8 2016

IC 3 tog fra Nyborg på vej ud på Vestbroen 10-7 2000

IR 4 – IC 3 tog fra Nyborg på vej ud på Vestbroen 15-8 2001

Den tidligere isbådsstation Knudshoved, hvor DSB nu kar kursuscenter, sporet forsatte derfra til Slipshavn 25-8 2016

Meldeklokke ved den tidligere isbådsstation Knudshoved 25-8 2016

Bolig ved den tidligere isbådsstation Knudshoved 25-8 2016

Isbådshuset ved den tidligere isbådsstation Knudshoved 25-8 2016