Nyborg Station

Banen over Fyn blev åbnet 7-9 1865, og Nyborg var endestation og fra 1883 med færgeoverfart indtil åbningen af Storebæltsforbindelsen 1-6 1997. Nyborg har haft fem stationer, den sidste ble taget i brug ved broernes indvielse 1-6 1997.

Den 1-6 1897 blev privatbanen til Svendborg åbnet, den blev overtaget af DSB i 1949 og nedlagt 29-5 1964.

Privatbanen til Ringe - Fåborg blev åbnet 1-9 1897, den blev ligeledes overtaget af DSB i 1949, den blev nedlagt 26-5 1962.

Siden indeholder nogle billeder fra 1997, efter den faste togforbindelse var åbent; men den faste bil forbindelse var endnu ikke åbnet:. Disse billeder er taget af Ulrik Knudsen som jeg siger tak til for at måtte vise.

 

Broen Nyborg – Ringe - Fåborg banen gik under nordvest for Nyborg station 26-3 2005

Stationsbygningen i Nyborg fra 1891 til 1997 fra den tidligere gadeside 19-7 2012

Stationsbygningen i Nyborg fra 1891 til 1997 fra den tidligere perronside 19-7 2012

Værkstedet og færgelejerne i Nyborg. Th. ses signalposten 1997 Foto Ulrik Knudsen

Værkstedet og de tidligere færgeleje Nyborg fra broen der nu er nedrevet. Færgen Kong Frederik IX ligger i det tidligere leje 5, den var tænkt som museumsfærge men blev desværre ophugget 15-8 2001

Færgelejerne i Nyborg. Tv. signalposten og værkstedet 1997 Foto Ulrik Knudsen

Det tidligere færgeleje Nyborg fra broen der nu er nedrevet. Tv. ses værkstedet i Nyborg og havnebanen th. Færgen Kong Frederik IX ligger i det tidligere leje 5, den var tænkt som museumsfærge men blev desværre ophugget 15-8 2001

Signalposten ved Nyborg station 1997 Foto Ulrik Knudsen

Havnebanen Nyborg, billedet er taget fra samme sted og retning som forrige 15-8 2001

Havnebanen Nyborg mod havnen og hvor broen tidligere lå, Tv, ses lidt af det tidligere værksted 19-7 2012

Havnebanen Nyborg efter broen er medrevet. Tv. på billedet ses den gamle station 26-3 2005

Spor fra den tidligere Nyborg – Svendborg bane der nu er havnebane og industri spor 10-7 2000

Overkørselen ved Strandvejen, Vindingevej og Dyrhavevej på den tidligere Nyborg – Svendborgbane er nu industrispor 26-3 2005

VTV’s MT 152 med veterantog på den tidligere Nyborg – Svendborg bane der nu er industrispor 26-3 2005

Det tidligere værksted ved Nyborg station 26-3 2005

Remisen Nyborg som nu er nedrevet 15-8 2001

Drejeskiven ved remisen og bagved færgelejerne ved Nyborg 1997 Foto Ulrik Knudsen

Hvor remisen lå i Nyborg. Tv. for værkstedet lå broen som også er revet ned 26-3 2005

Færgen Kong Frederik IX i det tidligere leje 5. Færgen lå siden i Korsør før den desværre blev sendt til ophugning 15-8 2001

De tidligere lejer 4 og 5 i Nyborg, færgen Broen ligger i leje 4 i den tidligere jernbanefærgehavn 25-8 2016

Færgen Kong Frederik IX i det tidligere leje 5 i Nyborg 15-8 2001

Den nye Nyborg station fra gadesiden 15-8 2001

E 991 kobles om på den nye Nyborg station 1997 Foto Ulrik Knudsen

Den nye Nyborg station fra perronsiden, IC 3 tog ankommer fra Odense 26-3 2005

Godsbanegården ved den nye Nyborg station 26-3 2005

Nyborg nye station fra øst. TV. godsbanegården og Th. stationen 15-8 2001

IC 3 - IR 4 tog mod København på vej ud på vestbroen 25-8 2016

IC 3 tog fra Nyborg på vej ud på Vestbroen 10-7 2000

IR 4 – IC 3 tog fra Nyborg på vej ud på Vestbroen 15-8 2001