Korsør Station

Korsør station blev anlagt da banen fra Roskilde blev forlænget dertil den 27-4 1856. Ved sen faste Storbæltsforbindelses åbning blev en ny station taget i brug 1-6 1997.

Den tidligere station ved færgelejet blev taget i brug 21-1 1907, hvor stationsbygningen fra 1856 blev pakhus.

Den nye Korsør station fra øst 26-3 2005

Den nye Korsør station fra perronsiden 13-8 2005

Den nye Korsør station fra gadesiden 19-7 2012

IC 3 tog mod Kastrup på den nye Korsør station 26-3 2005

Korsør station mod vest 13-8 2005

Korsør station 26-3 2005

MZ trukken godstog på vej inde i Storebælts tunnelen mens IC 3 tog er op vej ud ved Korsør13-8 2005

Den gamle Korsør station fra det tidligere sporareal 19-7 2012

Den gamle Korsør station fra den tidligere perronside 22-6 2003

Den gamle Korsør station fra gadesiden, færgelejerne lå Tv. 19-7 2012

Den gamle Korsør station, Tv. lå perronerne og færgelejerne 19-7 2012