Lemvigbanen

Lemvigbanen VLTJ går Vemb - Lemvig - Thyborøn. Strækningen Vemb – Lemvig blev åbnet 20-7 1879 og strækningen Lemvig – Thyborøn blev åbnet 22-7 1899. Fra 28-5 2006 er banen slået sammen med Odderbanen i Midtjyske Jernbaner.

Banens længde er 46,3 km. Banen har føglende stationer og holdpladser: Vemb, Amstrup, Bækmarksbro, Sinkbæk, Fåre, Ramme, Bonnet, Armose, Lemvig, Balleby, Klinkby, Nejrup, Strande, Victoria Street Station, Vrist, Harboøre, Rønland, Sprogøvej, Thyborøn, Thyborøn Havn.

Video om VLTJ af KenKari

 

Vemb station fra gadesiden, Tv. Lemvigbanens tidligere station. I 1959 fik Lemvigbanen optagelse på statsbane stationen 16-4 2011

Lemvigbanens tidligere station i Vemb 26-7 2010

Lemvigbanens MJBAD YM og YS 12 Storåen vender afgang mod Lemvig – Thyborøn på Vemb station de holder ikke i Lenvigbanens spor; men i sporet hvor togene mod Ringkøbing normalt afgår fra 22-1 2014

Lemvigbanens VLTJ YM og YS 13 Vigen på Vemb station 9-7 2003, togsættet Vigen er nu udrangeret efter havari

Midtjyske Jernbaners YM og YS 14 Tangen på Vemb station 3-6 2013,

Lemvigbanens VLTJ YM 15 Fjorden på Vemb station 8-7 2003

Lemvigbanens YM og YS 16 Heden på Vemb station 3-6 2013

Midtjyske Jernbaners Y tog Kysten MJBAD YM 40 og 39 på Vemb station, Kysten består af to motorvogne 2-6 2014

Fra venstre Arriva Lint tog mod Holstebro, og i midten mod Ringkøbing – Skjern, Th. Midtjyske Jernbaners y tog Kysten YM 39 og 40 mod Lemvig 2-6 2014

MY 28 (Victoria) ankommer til Vemb med godstoget fra Cheminova, Tv. venter Midtjyske Jernbaners YM og YS 14 (Tangen) på afgang mod Lemvig 18-9 2014

MY 1152, nu Midtjyske Jernbaners MY 28 Victoria ankommer til Vemb med godstog fra Cheminova 3-6 2013

Lemvigbanens remise i Vemb 24-7 2001, remisen er nu nedrevet

Lemvigbanens remise i Vemb 24-7 2001, remisen er nu nedrevet

Lemvigbanens Y tog Vigen fra Lemvig i overkørslen nordøst for Vemb 26-7 2010, togsættet Vigen er nu udrangeret efter havari

Lemvigbanens Y tog mod Lemvig nordøst for Vemb 26-7 2010

MJBAD’s YM og YS 12 (Storåen) ankommer til Amstrup trinbræt fra Vemb 5-7 2017

Lemvigbanens Y tog Heden mod Lemvig ved Amstrup trinbræt 14-2 2019

Bækmarksbro station fra gadesiden 24-7 2001

Bækmarksbro station fra gadesiden 6-4 2018

Midtjyske jernbaners Y tog Tangen ankommer til Sinkbæk trinbræt fra Lemvig 14-8 2014

Fåre station fra perronsiden fra venstre den tidligere kreatur-og svinefold, det tidligere pakhus og stationen 14-8 2014

Midtjyske jernbaners Y tog Tangen ankommer til Fåre fra Lemvig 14-8 2014

Fåre station fra perronsiden 14-8 2014

Lemvigbanens YM og YS 13 Vigen mod Lemvig ved Ramme station 11-7 2003

Bonnet station fra gadesiden 22-7 2007

Midtjyske jernbaners Y tog Tangen afgår fra Bonnet mod Lemvig-Thyborøn 6-4 2018

Lemvigbanens Y tog på Lemvig station 1993

Lemvigbanens YM 15 Fjorden er lige ankommet til Lemvig fra Vemb. Tv. ankommer YBM 17 fra havnen 8-7 2003

Tv. Midtjyske Jernbaners Y tog Storåen mod Thyborøn, Th. Y toget Tangen mod Vemb på Lemvig station 18-7 2018

Lemvigbanens DL lokomotiv på Lemvig station 1993

Vandhanen med drikkevand på Lemvig station 19-5 2014

Hvor hanen til drikkevand sad på Lemvig station 18-7 2018

Lemvig station fra gadesiden 4-6 2018

MX 26 Tørfisken (tidligere MX 1025) kobles til Tankvognene på Lemvig station 9-7 2003

Lemvig station 1993

Midtjyske Jernbaners Y tog Kysten ved værkstedet i Lemvig 4-6 2018

Lemvigbanens YBM 17 på Lemvig station. Den blev brugt til kørsel på havnebanen 9-7 2003

VLTJ’s tidligere rutebilgarage i Lemvig 19-5 2014

VLTJ’s tidligere rutebilgarage i Lemvig 4-6 2018

Midtjyske Jernbaners Y tog Fjorden på havnebanen i Lemvig 4-6 2018

VLTJ 6 stillet op ved Lemvig station, på havnebanen tv ses YBM skinnebusserne 24-7 2001

YBM 17 på Lemvig havnebane 8-7 2003

Viadukten på Lemvig havnebane 8-7 2003

Lemvigbanens MX 26 Tørfisken (tidligere MX 1025) med godstog fra Cheminova i overskæringen vest for Lemvig 9-7 2003

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden ankommer til Balleby station fra Thyborøn 4-6 2018

Klinkby station fra perronsiden 22-7 2007

Midtjyske Jernbaners Y tog Tangen med Thyborøn ved Klinkby station 4-3 2020

Video: Midtjyske Jernbaners Y tog Tangen og Storåen ved Klinkby 4-3 2020

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden afgår fra Nejrup trinbræt mod Thyborøn 19-6 2014

Den nu sløjfede overkørsel ved Nejrup trinbræt fra den anden overkørsel, Th ses uordens signalet til den 22-7 2007

Mod Nejrup trinbræt efter overkørslen er fjernet, vejen går nu Th. for sporet, endvidere er uordens signalet nu fjerne, stopsignalet til trinbrættet ses nu Th. da trinbrættet er flyttet 19-6 2014

Den ene overkørsel ved Nejrup, da den var ubevogtet 22-7 2007

Overkørselen ved Nejrup efter den anden overkørsel er fjernet, den er nu bevogtet 19-6 2014

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden mod Lemvig – Vemb i overkørslen ved Strande station 19-6 2014

ke jernbaners Y tog Tangen mod Lemvig passer Strande 12-6 2014

Strande station fra perronsiden 22-7 2007

Midtjyske Jernbaners MY 28 (Victoria) med godstog fra Cheminova ved Strande 12-6 2014

MY 28 (Victoria) på Vejlbro med godstoget fra Rønland mod Herning 19-6 2014

BeskrivelseMidtjyske Jernbaners Y tog Storåen mod Thyborøn ved Vejlbro 12-6 2014

Midtjyske jernbaners MY 28 (Victoria) med godstog fra Cheminova ved Vejlbro, Tv. ses I signalet til Strande fra Thyborøn 19-6 2014

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden mod Lemvig vest for strande station, I signalet ses Tv. på billedet 8-1 2015

Venteskuret ved trinbrættet Victoria Street Station 18-7 2018

Ovk 53n ved Trinbrættet Victoria Street Station på Lemvigbanen 18-7 2018

Vejlby N trinbræt 11-7 2003. trinbrættet blev nedlagt i 2009

Midtjyske Jernbaners Y tog Storåen mod Lemvig-Vemb ved ovk 54n ved det tidligere Vejlby N trinbræt 18-7 2018

Lemvigbanens Y tog mod Lemvig mellem Vejlby og Vrist 9-7 2003

Lemvigbanens trolje mod Lemvig syd for Vrist 9-7 2003

Billedserie af Midtjyske Jernbaners MY 28 (Victoria) med godstog fra Rønland, set fra klitterne syd for Vrist, havgusen gør billederne lidt sløret 2-6 2014

Limvigbanens YM og YS 14 Tangen ved Vrist 9-7 2003

Midtjyske Jernbaners Y tog Kysten YM 40 og 39 afgår mod Thyborøn fra Vrist 2-6 2014

Midtjyske Jernbaners Y-tog Tangen mod Lemvig-Vemb og Heden mod Thyborøn ved OVK 64N ved Vrist station den 21-8 2019.

Harboøre station mod nord (Thyborøn), bygningen tv. er den tidligere remise i Harboøre 22-7 2007

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden YS og YM 16 ankommer til Harboøre station fra Thyborøn 26-5 2014

U-signalet mod Thyborøn og den tidligere remise ved Harboøre station 11-6 2019

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden YM og YS 16 mod Thyborøn i overkørslen ved Harboøre station 26-5 2014

MJBAD’s Y tog Storåen YS og YM 12 mod Thyborøn på Harboøre Tange26-5 2014

Den tidligere VLTJ strækning på Harboøre Tagne, den lå på tangen vest for hvor den går nu 22-7 2007

Midtjyske Jernbaners Y tog Tangen afgår mod Lemvig, Th. advarsels skiltene for overkørslerne, det ene for vejen mod Harboøre Tagen og det andet for overkørslen for sporet ind til Cheminova på Harboøre – Thyborøn vejen 18-9 2014

Overkørslerne ved Rønland fra vejen til Cheminova, fra den side er den ene overkørsel ubevogtet da vejen går ud mellem bommene på Harboøre – Thyborøn vejen, sporet til Cheminova går skrøt over vejen18-9 2014

Overkørslerne ved Rønland fra vejen mod Harboøre Tang, her er den første overkørsel (Lemvigbanens) bevogtet, hvorefter den går ud mellem bommene på sporet til Cheminova på Harboøre – Thyborøn vejen lige meget hvilken retning man skal 18-9 2014

Dværg signalet fra Cheminova, bemærk vejen Tv. går ud mellem bommene 18-9 2014

Billedserie af Midtjyske Jernbaners MY 28 (Victoria) med godstog 150970 der køre ind fra Cheminova til Rønland station og venter ved U signalet 2-2 2015

MY 28 (Victoria) køre ud fra Cheminova med godstog 18-9 2014

Midtjyske Jernbaners Y-tog Tangen ankommer til Thyborøn Kirke fra Vemb 15-9 2020

Midtjyske Jernbaners Y-tog Tangen mod Thyborøn Havn ved Thyborøn Kirke 15-9 2020

Midtjyske Jernbaners Y tog Kysten afgår fra Thyborøn Havn mod Lemvig 2-2 2015

Midtjyske Jernbaners Y tog Heden ankommer til Thyborøn havn, Tv. ses den tidligere havnebane 2-2 2015

Thyborøn havn "The End of the Line" for Lemvigbanen 24-7 2001