Odderbanen

Odderbanen HHJ gik oprindelig Århus – Odder - Hov; men Odder – Hov strækningen blev nedlagt 22-5 1977. Banen blev åbnet 19-6 1884. Fra 28-5 2006 er banen slået sammen med Lemvigbanen i Midtjyske Jernbaner.

Banens længde er 26,6 km og var med Hov strækningen 36,2 km. Banen har pr. 3-2 2012 følgende stationer og holdepladser: Århus. Kongsvang, Viby J, Rosenhøj, Øllegårdsvej, G. Clausensvej, Tranbjerg, Nørrevænget, Mølleparken, Mårslet, Vilhelmsborg, Beder, Egelund, Malling, Assedrup, Rude Havvej, Parkvej, Odder.

Fra 9-12 2012 overtog DSB driften af Odderbanen og der blev indsat Desiro tog som køre Grenå – Århus - Odder

Fra 25-8 2018 indgår Odderbanen i Århus Letbane.

Se også Viby J station.

Video: Letbanen indviet til Odder.

Odderbanerns Y tog venter afgang på Århus H den sidste dag de kørte 8-12 2012

Letbanens Tango 2109-2209 mod Odder på Århus H 14-9 1018

Odderbanens Y tog ankommer til Århus fra Odder 30-7 2009

Odderbanens Y tog afgår mod Odder fra Århus H 31-1 2009

Odderbanens Y tog ankommer fra Odder, fra broen Frederiks Alle' 3-8 2011

Odderbanen/Midtjyske Jernbaners Y-tog ankommer til Århus fra Odder, set fra Ringgadebroen 3-8 2011

Letbanens Tango tog ankommer til Århus fra Odder, set fra Ringgadebroen, nu langs de nordgående spor 28-9 2018

Letbanens Tango 2105-2205 ankommer til Århus H fra Odder, set fra Ringgadebroen 18-9 2018

Odderbanens nye spor fra Kongsvang ind til Letbane perronen på Århus H, sporet går under de syd og nordgående spor ad eksisterende broer og så over sen nye bro ved Letbane værkstedet 27-7 2018

Odderbanens Y tog mod Århus ved Kongsvang 18-4 2004

Letbanens Tango tog mod Odder fra broen ved Kongsvang, Århus 14-9 2018

Odderbanens Y tog mod Århus H ved Kongsvang 3-5 2008

Odderbanens tog nu, DSB Desiro tog mod Århus/Grenå ved stoppestedet Kongsvang 5-1 2013

Letbanens Tango 2102-2202 afgår fra Kongsvang mod Lisbjerg Skole 31-8 2018

Letbanens Tango 2101-2201 mod Århus H med testtog på Viby J 3-8 2018

Århus Letbanens tango 2111-2211 mod Odder med testtog ved Viby J 3-8 2018

Odderbanens Y tog mod Odder ved viadukterne Rosenhøj 4-7 2000

Odderbanens Y tog afgår fra Rosenhøj mod Århus 14-1 2012

Odderbanens Y tog mod Odder ved Rosenhøj 14-1 2012

Stoppestedet Rosenhøj på Odderbanen, der er sat køreledninger til letbanen, der køres testkørsel af letbanens materiel ved Rosenhøj 2-1 2017

Odderbanens Y tog mod Århus ved stoppestedet G Clausensvej 14-1 2012

Letbanens Tango 2103-2203 mod Odder ankommer til Tranbjerg station 31-8 2018

Letbanens Tango 2105-2205 mod Århus - Lisbjerg Skole ankommer til Tranbjerg fra Odder 31-8 2018

Odderbanens Y tog mod Odder ved Mårslet station 13-4 2001

Letbanens Tango 2106-2206 afgår fra Mårslet station mod Århus - Lisbjerg Skole 31-8 2018

Letbanens Tango 2102-2202 afgår fra Malling mod Odder 31-5 2018

Malling station fra perronsiden 13-4 2001

Malling station fra perronsidenden, den er bygget om til forretninger og beboelse 8-12 2012

Odderbanerns Y tog afgår mod Århus fra Malling den sidste dag det køre 8-12 2012

Odderbanens Ys 46 og Ym 34 afgår fra Malling mod Århus, Malling var endestation på det tidspunkt på grund af sporarbejde mellem Malling og Odder 19-9 2008

Odderbanens Y tog Malling station, Tv. YS 48 og YM 35, Th. YS 43 og YM 36. Togne kørte kun til Malling på grund af problemer med sporet mellem Mallieg og Odder, Året efter blev sporet udskiftet 21-9 2007

Togkrydsning i Malling, Tv. Tango 2109-2209 mod Odder, Th. Tango 2102-2202 mod Århus - Lisbjerg Skole 31-8 2018

Letbanens Tango 2102-2202 mod Århus- Lisbjerg Skole i ovk. 91 ved Malling 31-8 2018

Udskiftning af Odderbanens spor ved Assedrup station 19-9 2008

Letbanens Tango 2106-2206 mod Odder på Assedrup station 14-9 2018

Odderbanens Y tog fra Århus ved markvejs overkørsel mord for Odder 16-10 2001

HV 3 med Odderbanens 125 års jubilæymstog mod Århus nord for Odder 20-6 2009

Letbanens Tango 2112-2212 afgår mod Lisbjerg Skole fra stoppestedet Rude Havvej ved Odder 14-9 2018

Master til køreledningerne på letbanen ved overkørslen Rude Havvej 7-3 2017

Letbanens Tango 2112-2212 afgår fra stoppestedet Rude Havvej mod Odder 14-9 2018

Træfældning på Odderbanen for at gøre plads til køreledningerne til letbanen, her i overkørslen ved ovk 49 ved Parkvej 30-1 2017

Stoppestedet parkvej, ser ud til at blive sløjfet 23-7 2018

Odderbanens Y tog fra Århus ved stoppestedet Parkvej 14-2 3009

Arbejdet med udskiftning af Odderbanens spor ved overkørslen Parkvej 10-8 3008

Jubilæums pyntet Y tog afgår mod Århus fra Odder ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Letbanens Tango 2111-2211 ankommet til Odder med testtog fra Århus 23-7 2018

Letbanens Tango 2111-2211 afgår fra Odder med testtog mod Århus 23-7 2018

Odderbanens YS 43 og YM 36 Odder station 5-12 2004

Letbanens Tango 2111-2211 på Odder station med testtog 23-7 2011

Arbejdet med udskiftning af Odderbanens spor på Odder station 10-8 2008

HV 3 på Odder station ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Odder station den sidste dag med Y tog 8-12 2012

TV. MQ (Desiro tog) venter afgang med Århus – Hornslet og Th. med Århus – Grenå på Odder station 25-11 2013

HHj YS 43 og YM 36 på stationen i Odder 5-12 2004

MJBAD YS 43 ved den tidligere godsbanegård Odder 30-1 2017

HHj’s trolje K 2 ved værkstedspladsen Odder 5-12 2004

Odderbanens HHJ DL 10 på værkstedspladsen Odder 11-4 2003

3 vogns Y tog ved værkstedspladsen Odder 14-7 2012

Fra værkstedspladsen ved Odder station, køreledninger går ikke helt hen til værkstedet 9-10 2017

3 vogns Y tog ved værkstedspladsen Odder, nu stør det Midtjyske jernbaner på det 14-7 2012

HHj YM 31 og bagved YM 32 ved værkstedet Odder 5-12 2004

Pyntede Y tog og HV 3 ved Odderbanens værksted ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Odderbanens værksted fra gadesiden 14-10 2007

Hov tidligere station der var endestation på den nedlagte Odder - Hov strækning 13-7 2001