Odderbanen

Odderbanen HHJ gik oprindelig Århus – Odder - Hov; men Odder – Hov strækningen blev nedlagt 22-5 1977. Banen blev åbnet 19-6 1884. Fra 28-5 2006 er banen slået sammen med Lemvigbanen i Midtjyske Jernbaner.

Banens længde er 26,6 km og var med Hov strækningen 36,2 km. Banen har pr. 3-2 2012 følgende stationer og holdepladser: Århus. Kongsvang, Viby J, Rosenhøj, Øllegårdsvej, G. Clausensvej, Tranbjerg, Nørrevænget, Mølleparken, Mårslet, Vilhelmsborg, Beder, Egelund, Malling, Assedrup, Rude Havvej, Parkvej, Odder.

Fra 9-12 2012 overtog DSB driften af Odderbanen og der blev indsat Desiro tog som køre Grenå – Århus - Odder

 

Odderbanerns Y tog venter afgang på Århus H den sidste dag de kørte 8-12 2012

Odderbanens Y tog afgår mod Odder fra Århus H 22-3 2008

Odderbanens Y tog ankommer til Århus fra Odder 30-7 2009

Odderbanens Y tog afgår mod Odder fra Århus H 31-1 2009

Odderbanens Y tog ankommer fra Odder, fra broen Frederiks Alle' 3-8 2011

Odderbanens Y tog mod Århus ved Kongsvang 18-4 2004

Odderbanens Y tog mod Århus H ved Kongsvang 3-5 2008

Odderbanens tog nu, DSB Desiro tog mod Odder ved stoppestedet Kongsvang 5-1 2013

Odderbanens Y tog mod Odder passer Viby J 3-5 2008

Odderbanen Y tog afgår mod Århus fra Viby J, stationen er under ombygning 20-6 2009

Viby J station efter ombygningen 3-7 20010

Arbejdet med letbanen ved Viby J station 11-8 2017

Tv, Odderbanens Y tog mod Odder, i midten Arriva Lint tog ankommer fra Silkeborg og Th. Arriva Lint tog mod Silkeborg på Viby J station 3-7 2010

Masterne til køreledninger for letbanen på Viby J station, Th. IC 4 tog mod Fredericia – Esbjerg 2-1 2017

Odderbanens Y tog mod Odder ved viadukterne Rosenhøj 4-7 2000

IC 4 tog mod Århus ved Rosenhøj, der er sat køreledninger op på Odderbanens spor th. Der køres testkørsel af letbanens materiel 2-1 2017

Odderbanens Y tog afgår fra Rosenhøj mod Århus 14-1 2012

Odderbanens Y tog mod Odder ved Rosenhøj 14-1 2012

Stoppestedet Rosenhøj på Odderbanen, der er sat køreledninger til letbanen, der køres testkørsel af letbanens materiel ved Rosenhøj 2-1 2017

Orientering om togbusser på Røsenhøj stoppested, mens trakikken er indstillet på grund af arbejdet med letbanen 2-1 2017

Odderbanens Y tog mod Odder i overkørslen ved Øllegårdsvej 14-1 2012

Odderbanens Y tog mod Århus ved stoppestedet G Clausensvej 14-1 2012

Odderbanens Y tog mod Odder ved Mårslet station 13-4 2001

Malling station fra perronsiden 13-4 2001

Malling station fra perronsidenden, den er bygget om til forretninger og beboelse 8-12 2012

Odderbanens Y tog Malling station, Tv. YS 48 og YM 35, Th. YS 43 og YM 36. Togne kørte kun til Malling på grund af problemer med sporet mellem Mallieg og Odder, Året efter blev sporet udskiftet 21-9 2007

Odderbanerns Y tog afgår mod Århus fra Malling den sidste dag det køre 8-12 2012

Odderbanens Ys 46 og Ym 34 afgår fra Malling mod Århus, Malling var endestation på det tidspunkt på grund af sporarbejde mellem Malling og Odder 19-9 2008

Udskiftning af Odderbanens spor ved Malling 19-9 2008

Udskiftning af Odderbanens spor ved Assedrup station 19-9 2008

Udskiftning af Odderbanens spor ved Assedrup station 19-9 2008

HV 3 med Odderbanens 125 års jubilæymstog mod Århus nord for Odder 20-6 2009

HV 3 med Odderbanens 125 års jubilæymstog mod Århus nord for Odder 20-6 2009

Master til køreledningerne på letbanen ved overkørslen Rude Havvej 7-3 2017

Den nye letbane perron ved stoppestedet Rude Havvej 9-10 2017

Masterne til køreledningerne ved stoppestedet Rude Havvej i Odder 7-3 2017

Træfældning på Odderbanen for at gøre plads til køreledningerne til letbanen, her i overkørslen ved ovk 49 ved Parkvej 30-1 2017

Træfældning på Odderbanen for at gøre plads til køreledningerne til letbanen, her i overkørslen ved stoppestedet Parkvej 30-1 2017

Masterne til køreledningerne ved stoppestedet parkvej i Odder 7-3 2017

Odderbanens Y tog fra Århus ved stoppestedet Parkvej 14-2 3009

Arbejdet med udskiftning af Odderbanens spor ved overkørslen Parkvej 10-8 3008

Jubilæums pyntet Y tog afgår mod Århus fra Odder ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Odderbanens YS 43 og YM 36 Odder station 5-12 2004

Odderbanens jubilæumspyntede Y tog afgår mod Århus fra Odder 20-6 2009

Arbejdet med udskiftning af Odderbanens spor på Odder station 10-8 2008

HV 3 på Odder station ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Odder station den sidste dag med Y tog 8-12 2012

TV. MQ (Desiro tog) venter afgang med Århus – Hornslet og Th. med Århus – Grenå på Odder station 25-11 2013

HHj YS 43 og YM 36 på stationen i Odder 5-12 2004

Den nye letbane perron på Odder station 9-10 2017

MQ (Desiro tog) venter afgang med Århus – Grenå på Odder station 25-11 2013

MJBAD YS 43 ved den tidligere godsbanegård Odder 30-1 2017

Master til køreledninger til letbanen på Odder station 30-1 2017

HHj’s trolje K 2 ved værkstedspladsen Odder 5-12 2004

Odderbanens HHJ DL 10 på værkstedspladsen Odder 11-4 2003

3 vogns Y tog ved værkstedspladsen Odder 14-7 2012

Et minde fra Y-togenes tid, MJBAD YS 43 står stadig på værksteds pladsen ved Odder station 25-11 2013

Fra værkstedspladsen ved Odder station, køreledninger går ikke helt hen til værkstedet 9-10 2017

3 vogns Y tog ved værkstedspladsen Odder, nu stør det Midtjyske jernbaner på det 14-7 2012

HHj YM 31 og bagved YM 32 ved værkstedet Odder 5-12 2004

Pyntede Y tog og HV 3 ved Odderbanens værksted ved banens 125 års jubilæum 20-6 2009

Odderbanens værksted fra gadesiden 14-10 2007

Hov tidligere station der var endestation på den nedlagte Odder - Hov strækning 13-7 2001