Lollandsbanen

Lollandsbanen LJ banens hovedstrækning går Nykøbing F - Nakskev, med sidebanen Maribo – Rødbyhavn som nu er nedlagt og Maribo – Bandholm som nu er veteranbane. Fra 1-7 2015 er Regeionstog og Lokalbanen fusioneret til Lokaltog.

 Banen er åbnet 1-7 1874. Guldborgsundbroen blev dog først åbnet 1-10 1875. Fra 1-1 2008 indgår banen i Regionstog. Banens længde er 50,2 km Banen har pr. 5-2 2012 følgende stationer og holdepladser: Nykøbing F, Øster Toreby, Grænge, Sakskøbing, Maribo, Ryde, Søllested, Avnede, Nakskov.

Maribo – Rødbyhavn banen blev åbnet Maribo – Rødby 1-7 1874, den blev 25-7 1912 forlænget til Rødbyhavn. Den blev godsbane 20-5 1963. Godstrafikken ophørte mellem Holeby og Rødbyhavn i 1977, sporet ligger til 1985. Godsbanen mellem Maribo og Holeby ophør i 1989. Sporet ligger til 1996.

 Maribo – Bandholm banen er åbnet 3-11 1869 den blev gods og veteranbane 3-10 1962, dens længde er 8,2 km. Den har følgende stationer og holdepladser: Maribo, Grimstrup, Maglemer, Merritskov, Bandholm, Bandholm havn.

 

 

Nykøbing F - Nakskev

Lollandsbanens IC 2 tog mod Nakskov på Nykøbing F station 1-7 2006

Lollandsbanens er blevet til Regionstog. IC 2 tog venter afgang mod Nakskov på Nykøbing F station 23-7 2009

Lollandsbanens IC 2 tog ankommer til Nykøbing F fra Nakskov. Tv. ses sporet til Gedser 1-7 2006

Lollandsbanens IC 2 tog fra Nakskov på Fr. d. 9 bro 1-7 2006

Lollandsbanens IC 2 tog mod Nakskov på viadukten ved Øster Toreby 1-7 2006

Lollandsbanens IC 2 tog afgår mod Nykøbing F fra Maribo 15-7 2008

Maribo station fra perronsiden 15-7 2006

Maribo station fra perronsiden 15-7 2008

Maribo station fra gadesiden 15-7 2008

Pakhuset ved Maribo station fra perronsiden 15-7 2008

Pakhuset ved Maribo station fra gadesiden 15-7 2008

Kran ved pakhuset Maribo station 15-7 2008

Vest for Maribo station. Th. det tidligere spor til Rødbyhavn 15-7 2006

Lollandsbanens IC 2 tog mod Nakskov fra det tidligere nu fjernede Rødbyhavn spor vest for Maribo dtation 15-7 2008

Det tidligere Rødbyhavn spor ved Maribo, Tv. sporet til den tidligere sukkerfabrik 15-7 2006

To år efter er man ved at fjerne det tidligere Rødbyhavn spor ved Maribo 15-7 2008

Nakskov station fra perronsiden, IC 2 tog venter afgang mod Nykøbing F 15-7 2008

Container kran Nakskov station 15-7 2008

Hensatte Y tog Nakskov station 15-7 2008

IC 2 tog venter afgang mod Nykøbing F på Nakskov station 15-7 2008

Nakskov station fra gadesiden 15-7 2008

Lollandsbanens remise Nakskov station 15-7 2008

Lollandsbanens værksted Nakskov station 15-7 2008

Maribo - Rødbyhavn

Den tidligere Rødby station 15-7 2006. Ud over at være station for Maribo – Rødbyhavn banen (LJ) var den endestation for Nakskov – Rødby banen (NRJ) fra 1926 til 1953.

Den tidligere Lollandsbane strækning mellem Rødby og Rødbyhavn 15-7 2006

Den tidligere Rødby Havn station15-7 2006.

 DJK's veteranbane Maribo - Bandholm

 

 Video: På sporet af Museumsbanen Maribo - Bandholm

 

Indkørslen til DJK's remise i Maribo 17-7 2008

Fra DJK's remise i Maribo 17-7 2008

Drejeskiven ved DJK’s remise ved Maribo station 15-7 2008

Fra DJK's remise i Maribo 17-7 2008

DJK's v veterantog venter afgang mod Bandholm på Maribo station 15-7 2008

DJK's veterantog mod Bandholm i overkørsel ved Maribo 15-7 2008

DJK's veterantog mod Maribo ved Maglemer 15-7 2006

Bandholm station 15-7 2006

Bandholm station fra perronsiden 15-7 2006

Bandholm station fra gadesiden 15-7 2006

Læsserampen ved pakhuset Bandholm station 15-7 2006

Et kig ind i pakhuset ved Bandholm station 15-7 2006

Bandholm havn 15-7 2006