Forsvundet!!!

På denne sider der billeder af nu forsvundne eller ændrede jernbane minder i en eller form. Der er billeder fra Gangbroen ved Eriknauer, sporet ved Auning station, sporet på Løgstør banen ved Skals Å, Ændrede og sløjfede overkørsler vest for Stoholm., tidligere HOJ signal ved Hundslund, og udskiftningen af viadukten ved Tange.

Gangbroen Eriknauer

Mærsk container tog mod Århus trukket af 3 MY'er ved den nu nedrevne gangbro i Eriknauer 9-11 2001

Mærsk container tog trukket 2 MY'er på vej mod Århus ved gangbroen Eriknauer 22-3 2002

MR tog mod Horsens ved gangbroen Eriknauer 3-5 2002

Forberedelse til nedbrydning af gangbroen Eriknauer 17-8 2002

Arbejdet med nedbrydning af gangbroen Eriknauer 18-8 2002

Efter nedbrydning af gangbroen Eriknauer 18-8 2002

IC 3 tog mod Horsens ved den tidligere gangbro Eriknauer 7-5 2003

Sporet ved Auning station

Auning tidligere station inden sporet blev fjernet 28-7 2004, i 2005 blev sporet fjernet

Auning tidligere station d. 5-4 2010, sporet har været fjernet i 6 år.

Sporet ved Skals Å på Løgstør banen

Løgstørbanens bro over Skals Å ved Hjarbæk fjord 30-9 2001

Løgstørbanens bro over Skals Å ved Hjarbæk fjord 30-9 2001

Løgstørbanens bro over Skals Å ved Hjarbæk fjord efter at sporet er fjernet 3-7 2006

Ændrede og sløjfede overkørsler vest for Stoholm

Ubevogtet overkørsel vest for Stoholm, fra nordsiden af banen, det er den gamle type advarselstavler 17-10 2011

Den samme overkørsel ca. 2½ år senere, den er nu bevogtet med bomme, bemærk vejen Th, den er lavet for at sløjfe en markvejsoverkørsel lidt længere mod vest 29-3 2014

Samme overkørsel fra sydsiden af banen, her er advarselstavlen den nye type 17-10 2011

Samme overkørslen efter den er blevet betjent af bomme 29-3 2014

Ubevogtet markvejsoverkørsel vest for Stoholm 17-10 2011

Ved den samme markvej ca. 2½ efter den er nu blind vej da overkørslen er sløjfet 12-4 2014

Ubevogtet markvejsoverkørsel vest for Stoholm 17-10 2011

Ved den samme markvej ca. 2½ efter den er nu blind vej da overkørslen er sløjfet, bagved ses den nye vej der er ført ud nord for den anden overkørsel 12-4 2014

Tidligere signal fra HOJ ved Hundslund

Signal ved den tidligere Hundslund station 30 år efter banens nedlæggelse 1997, Foto Ulrik Knudsen

Samme sted 10 år senere signalet er nu fjernet 8-6 2007

Viadukten ved Tange

Arriva MR tog mod Viborg - Struer ved den gamle viadukt over vejen til Tangeværket, der nu er energimuseum 27-4 2007

Arriva Lint tog mod Langå – Århus på den nye viadukt vejen til Tangeværket, der nu er energimuseum 12-2 2015

Overkørsel 176 sydvest for Studsgård station

Ovk. 176 sydvest for Studsgård station 11-6 2006

Hvor ovk. 176 lå sydvest for Studsgård 19-6 2017