Undervisningsplan for praktisk fag 2017/2018

Undervisningsplan for praktisk fag 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Praktisk fag

 

 

Mellemtrinnet

Billedkunst

Eleverne arbejder i dette forløb med at videreføre og udbygge deres billedsproglige færdigheder. Eleverne udbygger tillige deres kendskab til billedkulturer og arbejder med at udtrykke sig visuelt i et bredt udsnit af de eksisterende udtryksformer. Billedarbejdet tager fortsat udgangspunkt i aktuelle emner.

I arbejdsprocesserne indgår skitser, teknikker, værktøjer og forskellige skildringsformer. Skildringsformerne kan eksempelvis være fantasi og forestilling, iagttagelse, form og struktur. Hovedvægten lægges på, at eleverne lærer at udtrykke sig i en tilsigtet form, og at de kan føre en samtale om deres billedarbejde, herunder forholde sig til, hvad billederne handler om, og hvem der skal se og bruge billederne.

 Håndarbejde

I håndarbejde skal eleverne lære om de grundlæggende værktøjer, redskaber og teknikker og gennem det praktiske arbejde blive i stand til selvstændigt at vælge den rette arbejdsform, værktøj, teknik og maskine til arbejdsopgaven. Eleverne skal arbejde med et alsidigt udvalg af hårde og bløde materialer, primært i tekstil, træ og metal og lære selvstændigt at udvælge, forarbejde og kombinere materialer til produkter med et æstetisk udtryk.

Eleverne lærer gennem arbejdet med egne eksperimenter og erfaringer i designprocesser at udforme produkter fra ide til produkt.  

 

(Opdateret 1.9.2017)

Smukke krakkeleringsbilleder.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE