Undervisningsplan for natur/teknik 2017/2018

Overskrift

Undervisningsplan for natur/teknik 2017/2018

 

Fagformål for faget natur og teknik (link)

Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi

 

Undervisningens udformning

Eleverne har som grundbog: Kredsløb 1-3, Bevægelse 1-3, Kommunikation 1-3 og Konstruktion 1-3. Derudover: film, hjemmesider, YouTube klip, spil, kopier af artikler nyheder og nettet. Undervisningen vil have en praktisk og teoretisk del der bruger Studiemetoden.

 

Natur og teknologi er delt ind i tre forløb:

1. forløb (1. - 2. klasse),

2. forløb (3. - 4. klasse),

3. forløb (5. - 6. klasse).

 

Kompetencemål

Kompetenceområde

Mål

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i geografi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i geografi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere geografi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om natur faglige forhold med geografi

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Undersøgelser i naturfag1

 

1-2. klasse

Eleven kan sortere og klassificere.

 

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser.

 

Eleven kan skelne mellem virkelighed og model.

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering.

 

Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger.

 

Eleven har viden om naturtro modeltyper.

Bevægelse 1

Konstruktion 1

Kommunikation 1

Kredsløb 1

 

Introducere eleven til  kategorisering og klassifikation på baggrund af egne kriterier og faglige kriterier, samt kunne sortere data fra egne og fælles undersøgelsesresultater.

 

Introducere eleverne til at opstille forventninger om, hvad udfaldet af en undersøgelse vil blive.

 

Introducere eleverne til i overvejelser om, hvilke forventninger det er muligt at teste i undersøgelser og hvilke muligheder og begrænsninger, der kan være ved at undersøge via observationer, at prøve sig frem samt at spørge, læse og søge i kilder.

Introducere eleverne til at konkludere på undersøgelser ud fra enkle kriterier og oplagte fejlkilder.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

Undersøgelser i naturfag1

 

3-4. klasse

Eleven kan sortere og klassificere.

 

Eleven kan opstille forventninger, der kan testes i undersøgelser.

 

Eleven kan konstruere enkle modeller.

 

Eleven kan anvende enkle modeller til at vise helheder og detaljer.

Eleven har viden om naturfaglige kriterier for sortering.

 

Eleven har viden om enkle undersøgelsers muligheder og begrænsninger.

 

Eleven har viden om symbolsprog i modeller.

 

Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

 

Gennemgang af begreber i timen:

 • ·          Viden
 • ·          Dannelse
 • ·          Problemstilling
 • ·          Modellering
 • ·          Perspektivering
 • ·          Kommunikation
 • ·          Kritik / peer support
 • ·          Fakta
 • ·          Hypotese
 • ·          Adaptering

At eleven kan gennemføre undersøgelse, indsamle viden, præsentere og konkludere indenfor et emne.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Undersøgelser i naturfag1

 

5-6. klasse

Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser.

 

Eleven kan designe enkle undersøgelser.

 

Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.

 

Eleven kan diskutere enkle modellers egnethed.

 

Eleven kan anvende sammensatte modeller til at beskrive processer.

Eleven har viden om variable i en undersøgelse.

 

Eleven har viden om undersøgelsesdesign.

 

Eleven har viden om sammensatte modeller.

 

Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved modeller.

 

Eleven har viden om sammensatte modeller.

Bevægelse 3

Konstruktion 3

Kommunikation 3

Kredsløb 3

 

Gennemgang af begreber i timen:

 • ·          Viden
 • ·          Dannelse
 • ·          Problemstilling
 • ·          Modellering
 • ·          Perspektivering
 • ·          Kommunikation
 • ·          Kritik / peer support
 • ·          Fakta
 • ·          Hypotese
 • ·          Adaptering

At eleven kan gennemføre undersøgelse, indsamle viden, præsentere og konkludere indenfor et emne.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

             

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Teknologi og ressourcer1

 

1-2. klasse

Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.

 

Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.

 

Eleven kan med skitser og billeder beskrive genstande fra hverdagen.

Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.

 

Eleven har viden om enkel produktudvikling.

 

Eleven har viden om afbildninger af genstande.

Bevægelse 1

Konstruktion 1

Kommunikation 1

Kredsløb 1

Materialelære.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

Teknologi og ressourcer1

 

3-4. klasse

Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter fra hverdagen.

 

Eleven kan designe og afprøve enkle produkter.

 

Eleven kan lave elektriske kredsløb ud fra enkle diagrammer.

 

Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering

Eleven har viden om materialer og stoffer i produkter.

 

Eleven har viden om enkel produktudvikling.

 

Eleven har viden om elektriske kredsløb.

 

Eleven har viden om lokalområdets forsynings- og afledningssystemer.

 

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

Materialelære

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Teknologi og ressourcer1

 

5-6. klasse

Eleven kan identificere stoffer og materialer i produkter.

 

Eleven kan udvikle enkle produkter.

 

Eleven kan med enkle procesmodeller beskrive forsyningsproduktion.

 

Eleven kan designe modeller af et produkt eller en produktion.

Eleven har viden om stoffers og materialers egenskaber og kredsløb.

 

Eleven har viden om udvikling og vurdering af produkter.

 

Eleven har viden om forsyningsproduktion.

 

Eleven har viden om modeller til at beskrive teknologi.

Bevægelse 3

Konstruktion 3

Kommunikation 3

Kredsløb 3

Materialelære

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Mennesket1

 

1-2. klasse

Eleven har viden om menneskets sanser.

 

Eleven kan fortælle om kropsdelene på en model af menneskekroppen.

Eleven kan undersøge sanser.

 

Eleven har viden om kroppens ydre opbygning.

Bevægelse 1

Konstruktion 1

Kommunikation 1

Kredsløb 1

 

Lærer om kroppen, dens funktioner, begrænsninger og opbygning.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

Mennesket1

 

3-4. klasse

Eleven kan deltage i dissektion af dyr.

 

Eleven kan undersøge åndedræt og blodkredsløb.

 

Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

 

Eleven kan anvende flere typer modeller, der illustrerer blodkredsløbet.

Eleven har viden om sammenlignende anatomi.

 

Eleven har viden om åndedræt og blodkredsløb hos mennesker og dyr.

 

Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

 

Eleven har viden om illustration af blodkredsløbet.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Lærer om kroppen, dens funktioner, begrænsninger og opbygning.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Mennesket1

 

5-6. klasse

Eleven kan gennemføre fysiologiske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr.

 

Eleven kan sammensætte et sundt måltid.

Eleven har viden om motion.

 

Eleven har viden om kost og hygiejne, herunder håndhygiejne.

Bevægelse 3

Konstruktion 3

Kommunikation 3

Kredsløb 3

Lærer om kroppen, dens funktioner, begrænsninger og opbygning.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Naturen lokalt og globalt1

 

1-2. klasse

Eleven har viden om vejr, vands tilstandsformer og om karakteristika ved lys.

 

Eleven kan illustrere vejr og årstider.

Eleven kan undersøge lys, vand og vejr i hverdagen.

 

Eleven har viden om dagslængde, temperatur og nedbør.

Bevægelse 1

Konstruktion 1

Kommunikation 1

Kredsløb 1

 

Forståelse for levende væsners opbygning og sammenhæng.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

Naturen lokalt og globalt1

 

3-4. klasse

Eleven kan indsamle og bestemme dyr, planter, svampe og sten, herunder med digitale databaser.

 

Eleven kan undersøge dyrs og planters tilpasninger til naturen.

 

Eleven kan på enkle kort forklare signaturers betydning, herunder på digitale kort.

 

Eleven kan på enkle kortudpege plantebælter og klimazoner, herunder på digitale kort.

Eleven har viden om hovedgrupper af sten og enkel klassifikation af dyr, planter og svampe.

 

Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser.

 

Eleven har viden om signaturer på kort.

 

Eleven har viden om fordeling af kontinenter, hav, klimazoner og verdensdele.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

Forståelse for levende væsners opbygning og sammenhæng.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Naturen lokalt og globalt1

 

5-6. klasse

Eleven kan udføre enkle feltundersøgelser i naturområder.

 

Eleven kan beskrive et naturområde.

Eleven har viden om karakteristiske naturområder.

 

Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.

Bevægelse 3

Konstruktion 3

Kommunikation 3

Kredsløb 3

Forståelse for levende væsners opbygning og sammenhæng.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Stof og energi1

 

1-2. klasse

Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.

 

Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning.

Eleven har viden om dyr, planter og svampe.

 

Eleven har viden om organismers opbygning.

Bevægelse 1

Konstruktion 1

Kommunikation 1

Kredsløb 1

 

Lære om energiformer, byggeklodser, og energistrømme.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven kender fagtermer.

Stof og energi1

 

3-4. klasse

Eleven kan udføre enkle undersøgelser om atmosfærisk luft og lys.

 

Eleven kan gennemføre enkle målinger af vejret, herunder med digitalt måleudstyr.

 

 

Eleven har viden om egenskaber ved atmosfærisk luft og lys.

 

Eleven har viden om nedbør, vind og temperatur.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

Lære om energiformer, byggeklodser, og energistrømme.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Stof og energi1

 

5-6. klasse

Eleven kan gennemføre undersøgelser af energiformer.

Eleven har viden om energiformer.

Bevægelse 3

Konstruktion 3

Kommunikation 3

Kredsløb 3

 

Projekt: Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.

Lære om energiformer, byggeklodser, og energistrømme.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Vand, luft og vejr1

 

1-2. klasse

 

 

 

 

 

Vand, luft og vejr1

 

3-4. klasse

Eleven kan illustrere nedbør og temperatur over tid.

 

Eleven kan sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, herunder digitale vejrkort.

 

Eleven har viden om enkle grafer til illustration af nedbørs- og temperaturmålinger.

 

Eleven har viden om en vejrudsigts formål og struktur.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

Lærer om grundlæggende funktioner af elemnterne.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Vand, luft og vejr1

 

5-6. klasse

 

 

 

 

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Universet1

 

1-2. klasse

 

 

 

 

 

Universet1

 

3-4. klasse

Eleven kan med modeller fortælle om hovedtræk af Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser, herunder med animationer.

 

Eleven kan med modeller sammenligne solsystemets planeter.

Eleven har viden om Jordens, Månens og Solens indbyrdes bevægelser.

 

Eleven har viden om hovedtræk af solsystemets opbygning.

Bevægelse 2

Konstruktion 2

Kommunikation 2

Kredsløb 2

 

 

Spore (Spil): Fra celle til universet. 3

Viden om universet.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Eleven bruger fagtermer.

Universet1

 

5-6. klasse

 

 

 

 

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

 (Opdateret 1.9.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE