Undervisningsplan for dansk 2017/2018

Undervisningsplan for dansk 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Dansk

 

Formål:  

Stk. 1

Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse.

Stk. 2

Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Stk. 3

Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

 

De fire kompetenceområder er:

  • Det talte sprog
  • Det skrevne sprog – læse
  • Det skrevne sprog – skrive
  • Sprog, litteratur og kommunikation

Der tages udgangspunkt i elevens faktiske forudsætninger og kompetencer. Nye elever testes for af afklare usikkerheder og genoprette faglig sikkerhed og indlæringsglæde.

Der er mulighed for lektiecafe til arbejde med læsning, stavning, litteratur og stilskrivning om eftermiddagen 3 gange om ugen.

 

1. klassetrin

August

Danskfaget 1. klasse (5 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne bliver introduceret til Danskfaget. De skal blive i stand til at kunne genkende og forstå Danskfagets fire kompetenceområder: læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Eleverne skal også igennem forløbet lære at navigere rundt på Danskfagets indskolingsportal og dermed forstå rammen for portalens indhold.

 

Vokaler (17 lektioner)

I dette forløb skal eleverne arbejde med bogstavrim af Lotte Salling. Eleverne skal blive i stand til at genkende de enkelte vokalers forskellige lyde. Eleverne skal læse tekster om vokalerne, lege med ord og billeder samt arbejde med forskellige bevægelsesaktiviteter.

 

September

Alfabetet (12 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne genopfrisker deres viden om alfabetet fra 0. klasse. De skal lære at genkende bogstavernes navn, form og lyd, og de skal kunne bruge bogstaverne i forskellige sammenhænge.

Halfdans rim og remser (18 lektioner)

I dette forløb skal eleverne læse en række rim og remser af Halfdan Rasmussen. Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til forskellige rimtyper og opmærksomhed på sprogets funktion.


Oktober
Halfdans rim og remser (18 lektioner)
Forløbet er fortsat fra september.

Folkeeventyr (15 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at genkende særlige træk ved genren folkeeventyr og huske rækkefølgen på begivenhederne i et folkeeventyr. Eleverne skal også bruge deres viden om genretræk til at skrive deres egne eventyr.

 

November

Mis med de blå øjne (24 lektioner)

I dette forløb skal eleverne arbejde med børnebogen Mis med de blå øjne af Egon Mathiesen. Eleverne skal gennem forskellige aktiviteter arbejde med udvalgte fokusord med henblik på en større tekstforståelse. I forløbet arbejder eleverne med handlingsforløb og personkarakteristik.
December

Julekalender - Lille Juleengel (26 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at følge forløbet i en fortælling. Igennem 24 små animationsfilm om Lille Juleengel stifter eleverne bekendtskab med nogle af julens sange og kendte figurer. Forløbet består af 24 mundtlige og skriftlige aktiviteter, hvor eleverne arbejder med tekstforståelse.

 

Januar

Konsonanter (20 lektioner)
Formålet med forløbet er at lade eleverne arbejde med konsonantsammensætninger. De skal lære om tvillingelyde, sj-lyden og ng-lyden. Igennem videoer og forskellige aktiviteter skal eleverne få disse særlige konsonantsammensætninger ind under huden og automatiseret i deres videre læsning.

Fabler (10 lektioner)

Formålet med forløbet er, at eleverne stifter bekendtskab med fablen som genre. Eleverne arbejder med fablens særlige genretræk og spiller et rollespil.


Februar
Fabler (10 lektioner)
Forløbet er fortsat fra januar.

 De 120 ord (8 lektioner) 

Formålet med forløbet er, at eleverne bliver i stand til at kunne læse og skrive de 120 mest almindelige ord i det danske sprog. Eleverne skal gennem forskellige aktiviteter få et godt kendskab til denne gruppe ord, som indeholder lydrette og ikke-lydrette ord.


Marts
Mit kæledyr (14 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne lærer at kende forskel på fiktion og ikke-fiktion. Eleverne skal læse med en begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste og kende til strukturen i en fagbog.

 Ole Lund Kirkegaard (18 lektioner)

Formålet med forløbet er at introducere eleverne til Ole Lund Kirkegaards forfatterskab. Eleverne arbejder med udvalgte historier fra forfatterskabet, og der er i forløbet fokus på personkarakteristik og tekstopbygning.

 

April
Ole Lund Kirkegaard (18 lektioner)
Forløbet er fortsat fra marts.

Annas himmel (14 lektioner)

I dette forløb skal eleverne arbejde med billedbogen Annas himmel af Stian Hole. Eleverne skal lære billedbogen som genre at kende. Bogen skal læses som dialogisk læsning. Eleverne skal arbejde med udvalgte billeder og deres forståelse af bogens billeder.

 

Maj
Fortæl, fortæl (22 lektioner)
Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære om den fortællende teksttype. De skal selv skrive forskellige fortællinger og lære, hvordan de bedst griber en fortællende tekst an.

 

Juni
Den sorte dame og dragen (30 lektioner)
I dette forløb skal eleverne arbejde med bogen Den sorte dame og dragen af Tina Sejling. Eleverne skal arbejde med den fiktive og magiske verden og gennem samtale og drama digte med på fortællingens univers.

(Opdateret 24.8.2017)

 

2. klassetrin

 

 

3. klassetrin 

 

 

4. klassetrin 

 

 

5. klassetrin 

 

 

6. klassetrin 

 

 

7. klassetrin  

 

 

8. klassetrin 

 

 

5. klassetrin 

 

9. klassetrin

 

TEMA

FORFATTER

TITEL

GENRE

ÅR

NS

AKTIVITET

1

Nationalfølelse

H. C. Andersen

Adam Oehlenschläger

Ülf Lundell

Stimorol

Parker

 

 

 

Anders Thomas Jensen           

Jylland

Der er et yndigt land

Öppna landskab

The original taste

Hvilket præg vil du sætte på verden?

 

 

Adams æbler

Digt

Digt

Digt

Reklame

 

Reklame

 

 

Film/værk

1859

1819

1982

 

 

 

 

 

2005

1,0

1,0

1,5

Fokus på danskhed og kulturforståelse. Tværfagligt med tysk, engelsk og samfundsfag.

 

 

 

 

 

Tværfagligt forløb med kristendom

2

Undertrykkelse

Det gamle testamente

 

 

 

Tove Ditlevsen

Tove Ditlevsen

Hans Scherfig

Hans Scherfig

Det gamle testamente – Første Mosebog Kapitel 3 (syndefaldet)

 

 

Æggesnaps

Barndommens Gade

Det forsømte forår

Butleren

 

 

 

 

Novelle

Roman/film

Roman/film

Novelle

Før år 0

 

 

 

1948

1943

1915/40

1934

1.0

 

 

 

5,3

 

 

5,6

Tværfagligt forløb med kristendom med fokus på interteksttualitet og reklamer.

 

  Fokus på tiden og forfatterne.

3

 

Ungdom

 

Marianne Larsen

Hanne Vibeke Holst

Mads Brenøe

Bent Haller

Ikea

 

 

Samvirke

Cosmopolitan                                               

 

Ukendt

Per Straarup Søndergaard

Arla

Toblerone

Mark Liebst   

Sara

Til sommer

En sjov sommer

Hos regnormene

”Vi-synes-du-er-for-ung-til-at-ta’-til-Sunny-Beach”-testen. –

 

Har du køleskabskultur

Ved du, hvor meget du drikker?

 

 

Kong Lindorm

 

Bravo Charlie!

Frisk Energi  

Loose yourself in  

Nikolaj (kap. 12 side 77-83)

Novelle

Roman

Novelle

Novelle

Tv-reklame

 

 

Sagprosa

Sagprosa

 

 

 

Eventyr

 

Novelle

Reklame

Tv-reklame

Roman

1980

1985

1998

1998

2009

 

 

2009

2008

 

 

 

1854

 

2006

2002

2008

2016

 

3,1

 

6,2

4,0

 

 

 

1,0

2,5

 

 

 

4,5

 

7,5

 

 

4,0

Fokus på identitet, socialisering og at være ung. I tværfagligt forløb med samfundsfag.

 

 

 

 

Sagprosaforståelse, opbygning og kildekritik.

 

 

 

 

4

 

Livets gang

Thomas Vinterberg

Thomas Vinterberg

Klaus Rifbjerg

Leonardo da Vinci

Édovard Maret

Michael Kvium

Helium

Drengen der kunne gå baglæns

Kanariefuglens begravelse

Den sidste nadver

Den døde toreador

So simple

Kortfilm Kortfilm 

Digt

Billede

Billede

Billede

2014

1994

1965

1495/97

1867

1995

 

 

1,0

Fokus på kortfilm. Arbejde med tabu.

5

At være anderledes

Peter Seeberg

Nassrin El Halawani

Mikkel Sommer

 

 

 

Anders Thomas Jensen

Lars P Arendt

Dansk handicap forbund

Ekstra Bladet

Emil Nolde      

Wilhelm Freddie                      

World press Photo of the year

Politikken 10. dec. 2013              

Patienten

Sommer og København

#1

 

 

 

Valgaften

 

Beast

Vi er ikke som de andre

Børnehaver bandlyser svinekød

The enthusiast

Psykofotografisk fænomen. Verdenskrigens faldne

 

Betjent i Ohio.

”Helle Thorning tager Selfie med Obama”   

Novelle

Novelle

Tegneseriestribe fra bogen Perker Dansk

 

Kortfilm

 

Kortfilm

Reklame

Sagprosa

Billede

Billede

Billede

 

Foto

Sefie/foto

1962

2016

2016

 

 

 

1998

 

2009

 

2013

1930

1936

 

 

 

2009

2013

4,5

8,0

1,0

Tværfagligt forløb med samfundsfag.

6

Moderne gennembrud

J. P. Jacobsen

Amalie Skram

Martin A. Nexø

H. Pontoppidan

Jeppe Aakjær

Martin A. Nexø

Martin A. Nexø

Van Gogh        

Anna Ancher                         

P.S. Krøyer                           

Anna Ancher                         

Af Mogens

Af Constance Ring

Tyvetøs

Ørneflugt

Jens Vejmand

Pelle Erobreren

Ditte Menneskebarn

Gammel mand I sorg

Solskin i den blå stue

 

Roser

 

Høstarbejdere

Novelle

Novelle

Novelle

Eventyr

Digt

Film

Film

Billede

Billede

 

Billede

 

Billede

1872

1885

1901

1894

1905

1910

1917

1890

1891

 

1893

 

1905

3,5

6,2

4,0

8,0

0,8

Fordybelse i det moderne gennembrud. Med tekster, billeder, film og tur til National Museet; Klunkehjemmet. 

7

Kærlighed

Ukendt

Ukendt

LOC

Jean-Honoré Fragonard

David Bailly     

Renoir                                                                              

Ebbe Skammelsen

Torbens datter

Ung for evigt

Kærligheds breve

Selvportræt med vanitassymboler

Det dansende par

Folkevise

Folkevise

Rap/lyrik

Billede

 

Billede

Billede

 

 

2011

1771

 

1651

1882/83

3,0

1,5

1,0

 

8

Kim Fupz Aakeson

Kim Fupz Aakeson

Kim Fupz Aakeson

Kim Fupz Aakeson

Kim Fupz Aakeson

 

Hunden

De Gale

Gem et lille smil

Alting og Ulla Vilstrup

 

Novelle

Roman

Novelle

Roman

1995

1992

1999

2000

 

3,6

 

4,2

 

Fordybelse: Kim Fupz Aakeson

9

Eventyr

H. C. Andersen

Brdr. Grimm

Den grimme ælling

Rødhætte

Pandekagehuset

Klokkeblomst

Eventyr

Eventyr

Eventyr

Eventyr

1843

1697

1815

1812

3,0

3,0

4,0

2,5

Tværfagligt med tysk, engelsk og historie.

Formål:

Danskundervisningen skal styrke elevernes fire kernefaglige kompetenceområder.

Danskfagets kompetenceområder knyttes til kommunikation som interaktion og til sproget som redskab; der ligger således et særligt funktionelt fokus i faget.

Undervisningen skal gøre eleverne i stand til at kunne styre og regulere sin læseproces, og diskutere teksters betydning i deres kontekst. Eleverne skal ligeledes kunne udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation. Ligesom eleverne skal kunne forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster. Endeligt skal eleverne kunne deltage reflekteret i kommunikation i komplekse formelle og sociale situationer.

(Opdateret 24.8.2017) 

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE