Undervisningsplan for musik 2016/2017

 Undervisningplan for musik og drama 2017/2018

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Musik

 

I musik og drama skal eleverne synge nye og ældre danske sange og salmer, med udgangspunkt i den musik eleverne kender og holder af.

Eleverne skal danse og bevæge sig til musik og forskellige rytmer, der dels er skabt af andre og af eleverne selv.

Eleverne skal arbejde med at skabe musikalsk ledsagelse til eventyr og egne historier, der skal dramatiseres og fremføres som en lille ”teater” forestilling.

Eleverne skal kende til forskellige musikalske genrer og være bevidst om forskellige sammenhænge hvor der bruges musik.

 

0.-1. klassetrin

August
Sanglege og remser (9 lektioner) Formålet med forløbet er, at eleverne kommer til at arbejde indgående med Musikudøvelse inden for sanglege og bevægelseslege samt med sangrepertoire. Eleverne kommer bredt omkring rim, remser og sanglege i forløbet.

September
Sanglege og remser (9 lektioner) Forløbet er fortsat fra august.
Hvilket dyr er det? (10 lektioner) Formålet med forløbet er, at eleverne får en bred introduktion til mange forskellige kompetenceområder i musik. Forløbet indeholder meget varierede aktiviteter, der arbejder med både musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse.

Oktober
Hvilket dyr er det? (10 lektioner) Forløbet er fortsat fra september.
Syng igen (1 lektion) Der vælges ud fra denne liste:
Der er så mange måder på.
Hvordan man si'r goddag?
Navne-dud-leb-ska-Bien
Ib fra Nibe
Skæg med matematik
To skridt til højre og to skridt til venstre
Walthers vilde hvaler
Stakkels Holger Snegl
Hør den lille stær
Nattergalen

Vand (8 lektioner) Formålet med forløbet er, at eleverne kommer rundt omkring musikfagets tre kompetenceområder: Musikalsk skaben, Musikudøvelse og Musikforståelse. Alle områderne vil blive berørt med det fælles tema vand.


November
Vand (8 lektioner) Forløbet er fortsat fra oktober.

Juletid (10 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne kommer godt omkring forskellige julesange med udgangspunkt i Musikudøvelse fra Fælles Mål. Forløbet skal klæde eleverne på ift. at kende til en del af den gamle danske sangkulturskat med udgangspunkt i julen. Samtidig vil forløbet også præsentere dem for nye julesange.

December
Juletid (10 lektioner) Forløbet er fortsat fra november.

Januar
Hele året rundt (5 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne får arbejdet med deres sangstemme i kompetenceområdet Musikudøvelse med fokus på sangrepertoire og sangteknik. Forløbet giver desuden eleverne indsigt i årstiderne samt forskelle og ligheder mellem dem.

Vinter (6 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne bliver skabende i en vekselvirkning med det musikudøvende. Rammen, som dette vil ske i, er vinteren og de sange og forståelser, der indeholder elementer af vinter. Eleverne skal forsøge at indkapsle, hvad der er særligt ved vinteren, i skabelsen af deres egen musik.

 

Februar

Vinter (6 lektioner) Forløbet er fortsat fra januar.

Tidligt op og sent i seng (14 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne beskæftiger sig indgående med kompetenceområdet Musikudøvelse fra Fælles Mål. Temaet for forløbet vil gennemgående være morgen- og aftensange, som eleverne kommer til at beskæftige sig med.

 

Marts
Tidligt op og sent i seng (14 lektioner) Forløbet er fortsat fra februar og fortsættes i april.

April

Tidligt op og sent i seng (14 lektioner) Forløbet er fortsat fra februar og marts.

Lyt til klassisk musik (5 lektioner) Formålet med dette forløb er, at eleverne får en grundlæggende forståelse af den klassiske musik. I forløbet arbejdes der målrettet på, at eleverne kommer bredt omkring kompetenceområdet Musikforståelse inden for den klassiske musik.

Maj
Lyt til klassisk musik (5 lektioner) Forløbet er forsat fra april.

Rytmen klapper (8 lektioner) Formålet med forløbet er, at eleverne kommer til at stifte bekendtskab med musikkens sprog: nodeværdier og rytmer. Forløbet tager udgangspunkt i improvisation, at spille og at bruge sine ører.
Juni
Rytmen klapper (8 lektioner) Forløbet er fortsat fra maj.

Syng igen (frem til sommerferien) Vælges fra denne liste:

Der er så mange måder på
Hvordan man si'r goddag
Navne-dud-leb-ska-Bien
Ib fra Nibe
Skæg med matematik
To skridt til højre og to skridt til venstre
Walthers vilde hvaler
Stakkels Holger Snegl
Hør den lille stær
Nattergalen
Da solen sov
Hr. Madsen er pjattet med vand
Jeg kan ikke li' at gå i bad
Årets gang
Årstidsvise
Årstidskanon
Morgengry
Se, nu stiger solen
Solkanon
Morgensang
Luk nu dine øjne i
Nattesangen
En grim grib

(Opdateret 24.8.2017)

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE