Undervisningsplan for biologi 2017/2018

Undervisningsplan for biologi 2017/2018

 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Biologi

 

Fagformål for faget biologi (link)

Eleverne skal i faget biologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan biologi – og biologisk forskning – i samspil med de andre natur fag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i biologi tilegne sig færdigheder og viden om krop og sundhed, økosystemer, mikrobiologi, evolution og anvendelse af naturgrundlaget med vægt på forståelse af grundlæggende biologiske begreber, biologiske ammenhænge og vigtige anvendelser af biologi.

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, bl.a. ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for natur, biologi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for natur, miljø og sundhed skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

 

Undervisningens udformning

Eleverne har som grundbog: BIOS. Derudover: http://www.clioonline.dk, film, YouTube klip, kopier af artikler nyheder og nettet. Undervisningen vil have en praktisk og teoretisk del der bruger Studiemetoden.

 

Kompetencemål

Kompetenceområde

Mål

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i biologi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i biologi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere biologi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med biologi


 

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Krop og Sundhed

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om sex og tilhørende biologi og komplikationer.

At kunne forklare sammenhænge mellem sundhed, levevilkår og livsstil.

BIOS A:

Kroppen, s. 74-99

Motion, s. 100-107

Sex og samliv, s. 122-125

 

Uge 6: Seksualundervisning.

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

 

Projekt: Sandhed og Sundhed, uge 40-41, 2-13. september 2017

Der vækkes en bevidsthed og undren omkring elevens egen krop.

 

At eleven kan se læren i biologi som redskab til at forbedre egen sundhed fremadrettet.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

 

Spørgende omkring egen krops funktioner.

 

Søger råd om sex og samliv.

Krop og Sundhed

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om kropsfunktioner, mad og dens bestandele, nydelsesmidler.

At kunne forklare sammenhænge mellem sundhed, levevilkår og livsstil.

BIOS B:

Mad og sundhed, s. 56-73

Nydelsesmidler, s. 74-87

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

 

Projekt: Sandhed og Sundhed, uge 40-41, 2-13. september 2017

Der vækkes en bevidsthed og undren omkring elevens egen krop.

 

At eleven kan se læren i biologi som redskab til at forbedre egen sundhed fremadrettet.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Spørgende omkring egen krops funktioner.

 

Søger råd om sundhed og kost.

Krop og Sundhed

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om økologisk produktion, muskler, doping, kodition og sundhed.

At kunne forklare sammenhænge mellem sundhed, levevilkår og livsstil.

BIOS C:

Økologi, s. 22-37

Muskler og doping, s 70-83

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

 

Projekt: Sandhed og Sundhed, uge 40-41, 2-13. september 2017

 

Der vækkes en bevidsthed og undren omkring elevens egen krop.

 

At eleven kan se læren i biologi som redskab til at forbedre egen sundhed fremadrettet.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Spørgende omkring egen krops funktioner.

 

Søger råd om træning  og fødevarers baggrund.

             

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Evolution

7. klasse

x uger1

 

 

 

 

 

Evolution

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om evolutionære definitioner og mekanismer.

Forstå grundlæggende principper i genetik, morfologi og klassificering af liv.

 

Forstå hvilke mekanismer der driver evulotion.

BIOS B:

Genetik, s. 98-111

Darwins rejse og opdagelser, s. 150-163

Systematik og arter, s. 164-171

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

At eleven kan se en sammenhæng i udviklingen fra livets begyndelse til nu.

 

At eleven kan opdele liv i riger og tankerne bag opdeling af forskellige former for liv.

 

At elven forstår mekanismerne bag arvelige egenskaber.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Kan formulere hvordan egenskaber arves, Darwins teorien om evolution, og systematik.

 

 

Evolution

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om evolutionære definitioner og mekanismer..

Forstå grundlæggende principper i morfologi og klassificering af liv.

Forstå hvilke mekanismer der driver evulotion.

BIOS C:

Evolution, s. 106-118

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

At eleven kan se en sammenhæng i udviklingen fra livets begyndelse til nu.

 

At eleven kan opdele liv i riger og tankerne bag opdeling af forskellige former for liv.

 

At elven forstår mekanismerne bag arvelige egenskaber.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Kan formulere teorien omkring evolution og hvad der driver den.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Økosystemer

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om fødekæder, opbygning af fødenetværk, omsætning af organisk stof og fotosyntesen

At kunne beskrive naturlige kredsløb.

At forstå hvordan kredsløb hænger sammen.

.

BIOS A:

Ferskvand, s. 6-27

Græsstepper, s. 28-39

Små dyr og planter, s. 146-155

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

At elven forstår den indbyrdes afhængighed af økosysemer.

 

At eleven forstår at biodiversitet er en forudsætning for balance og bæredygtighed.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

 

Kan forklare forskellige kredsløb i naturen.

 

Kan give eksempler på hvordan fald i biodiversitet kan skade økosystemer.

Økosystemer

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om fødekæder, opbygning af fødenetværk, omsætning af organisk stof og fotosyntesen

At kunne beskrive naturlige kredsløb.

 

At forstå hvordan kredsløb hænger sammen..

BIOS B:

Skov, s.6-29

Kyst og hav, s. 30-45

Koralrev, s. 45-55

 

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 21. november 2017 kl. 11:45-14:45

At elven forstår den indbyrdes afhængighed af økosysemer.

 

At eleven forstår at biodiversitet er en forudsætning for balance og bæredygtighed.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer

Kan forklare forskellige kredsløb i naturen.

 

Kan give eksempler på hvordan fald i biodiversitet kan skade økosystemer.

Økosystemer

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om fødekæder, opbygning af fødenetværk, omsætning af organisk stof og fotosyntesen

At kunne beskrive naturlige kredsløb.

 

At forstå hvordan kredsløb hænger sammen.

 

BIOS C:

Bjerge, s. 50-59

 

At elven forstår den indbyrdes afhængighed af økosysemer.

 

At eleven forstår at biodiversitet er en forudsætning for balance og bæredygtighed.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer

 

Kan forklare forskellige kredsløb i naturen.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Celler, mikrobiologi og bioteknologi

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan mikroorganismer påvirker menneskers levevis og økosystemer

At kendecellens opbygning.

At kende hvordan proteiner skabes af DNA.

 

BIOS A:

Cellen, s. 138-145

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Viden om biologiske processer der bruges i bioteknologi

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

 

Celler, mikrobiologi og bioteknologi

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan mikroorganismer påvirker menneskers levevis og økosystemer

At forstå hvordan arvelige egenskaber sker naturligt og ved hjælp af bioteknologi.

BIOS B:

Bioteknologi, s. 112-129

Virus og bakterier, s. 140-149

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Viden om biologiske processer der bruges i bioteknologi

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Celler, mikrobiologi og bioteknologi

 

9. klasse

x uger1

 

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

 

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Global opvarmning og Forurening

 

7. klasse

x uger1

 

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 21. november 2017 kl. 11:45-14:45

 

 

Global opvarmning og Forurening

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om sammenhængen mellem mennesker og natur, grøn energi og global opvarmning.

At forstå hvad der forårsager naturlig og menneskeskabt global opvarmning.

At forstå hvilke følgevirkninger global opvarmning og forurening har på miljø og biodiversitet.

BIOS B:

Bæredygtig udvikling, s. 88-97

 

Tur uge 47: rensningsanlæg (link)

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 22. november 2017 kl. 9:30-12:30

Elven ved kender til udfordringer omkring nødvendigheden af bæredygtig udvikling.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Skal kunne redegøre for hvad global opvarmning er og mulige løsninger på problemet

Global opvarmning og Forurening

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om sammenhængen mellem mennesker og natur, grøn energi og global opvarmning.

At forstå hvad der forårsager naturlig og menneskeskabt global opvarmning.

At forstå hvilke følgevirkninger global opvarmning og forurening har på miljø og biodiversitet.

BIOS C:

Forurening, s. 84-97

Affald, s. 98-105

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

 

Ekspedition i vandets verden, tur til Næstveds rensningsnlæg, 22. november 2017 kl. 9:30-12:30

Elven ved hvad global opvarmning er og udfordringer for miljø og mennekser.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Skal kunne redegøre for hvad global opvarmning er og mulige løsninger på problemet.

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.


 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Anvendelse af Naturgrundlaget

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan vi bruger viden om biologi til at producere mad, samt værne om naturen og dens ressourcer.

At eleven kan give eksempler hvor viden om biologi kan skabe værdi for dem selv og samfundet.

BIOS A:

Landbrug, s. 40-65

Biavl, s. 66-73

Brug af dyr og planter, s. 126-136

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

 

Tur uge 39: vandrensningsanlæg (link)

Kan følge formål med husdyrsproduktion og plantearvl.

Kan forestille sig løsninger til problemer hvor biologi kan anvendes.

Anvendelse af Naturgrundlaget

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan vi bruger viden om biologi til at producere mad, samt værne om naturen og dens ressourcer.

At eleven kan give eksempler hvor viden om biologi kan skabe værdi for dem selv og samfundet.

BIOS B:

Pelsdyravl, s. 130-139

 

Tur uge 39: vandrensningsanlæg (link)

Kan følge hvordan nogen produktionsformer af dyrearvl er ladet med holdninger og etiske overvejelser.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Kan forestille sig løsninger til problemer hvor biologi kan anvendes

Anvendelse af Naturgrundlaget

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan vi bruger viden om biologi til at producere mad, samt værne om naturen og dens ressourcer.

At eleven kan give eksempler hvor viden om biologi kan skabe værdi for dem selv og samfundet.

BIOS C:

Kulturlandskaber, s. 6-21

Økologi, s. 22-37

Naturforvaltning, s. 38-49

Dyrevelfærd, s. 60-69

 

Tur uge 39: vandrensningsanlæg (link)

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

Får et overblik over flere former for naturforvaltning og hvordan personlige valg kan påvirke brugen af naturgrundlaget.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

Kan forestille sig løsninger til problemer hvor biologi kan anvendes

1 Estimeret ugeantal baseret på elevens fremgang med brug af Studiemetoden af 1 eksamen per lektion.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetition

 

9. klasse

Uge 15-17

 

Eleven lærer at bruge de elektroniske eksamensformer

Eleven forstår og kan bruge viden om...

..den skriftlige prøve i biologi

Online prøveeksaminer

Gøre eleven selvstænding i at anvende elektroniske prøveformer

Eleven består eksaminer.

 

Eleven finder huller i egen viden og læser op.

1 Estimeret ugeantal baseret på elevens fremgang med brug af Studiemetoden af 1 eksamen per lektion.

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

3 Integreret i checksheets.

 

 (Opdateret 25.8.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE