Undervisningsplan for samfund 2016/2017

 Undervisningsplan for samfundsfag 2017/2018

 

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Samfundsfag. Samfundsfag, historiefaget og kristendomsfaget følger en overordnet fælles årsplan med samme emner. Flere af emner følges ligeledes med dansk, tysk og engelsk.

 

 

 

8-9. klassetrin

EMNE

EMNE

MATERIALE/HANDLING

PROBLEMSTILLING/FORMÅL

Politik

 

 

 

 

 

 

 

 

Politik (projekt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolevalg (projekt)

 

Valg i USA (Projekt)

Demokrati

De politiske ideologier

Liberalismen

Socialismen

De politiske partier

Græsrodsbevægelser

Folketinget

Magtens tredeling

 

Partiernes holdning til:

  • Uddannelsespolitik
  • Ungdomspolitik
  • Miljøpolitik
  • Indkomstskat og økonomisk omfordeling
  • EU’s forfatningstraktat
  • Efterløn og andre velfærdsreformer
  • NATO

 

 

 

 

Mærkesager

Valg i Danmark

 

 

Demokraterne

Republikanerne

Kongressen

Præsident

Senatet

Valg

Super Tuesday

Svingstat

Midtvejsvalg

Medier

Kampagne

Forskellen mellem DK og USA

 

Samfundsstudier, Gyldendal side 144-165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.skolevalg.dk 

Besøg af ungdomspartierne 

 

http://nyheder.tv2.dk/udland/2015-10-13-forstaa-det-amerikanske-valg-paa-tre-minutter

https://www.dr.dk/nyheder/tema/valg-i-usa-2016

http://www.dr.dk/ligetil/det-amerikanske-valgsystem

http://www.faktalink.dk/titelliste/praesidentvalget-i-usa/baggrund-og-historie

 

 

PROBLEMSTILLING:

Hvad er årsagen til at vi har demokrati? – Hvorfor kan kongen/dronningen ikke bare bestemme?

 

Hvilke partier har vi i Danmark? Og hvad står de for?

 

Hvad er forskellen på et parti og et ungdomsparti?

 

Hvorfor er det vigtigt at have mærkesager?

 

Hvad får vi ud af ”skolevalg”?

 

Hvad er forskellen på den måde de stemmer i DK og i USA?

 

 

FORMÅL:

Eleven kan redegøre for forskellige opfattelser af demokratiet som politisk idé og styreform.

 

 

 

 

 

 

Eleven kan se sammenhænge mellem politiske synspunkter og økonomiske, sociale og kulturelle placeringer og interesser.

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder og pligter i et demokratisk samfund.

 

Eleven kan indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder. Tage stilling til fordele ulemper ved det danske system kontra det amerikanske.

 

Eleven kan forholde sig kritisk over for kilder via forskellige medier.

 

Danmark i verden (11 lektioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på EU (8 lektioner)

 

CLIO ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIO ONLINE

Hensigten med dette forløb er, at eleverne stifter bekendtskab med udenrigspolitik og betydningen af de internationale organisationer. De skal forstå baggrunden for dansk udenrigspolitik med fokus på krigsdeltagelse og udviklingsbistand og redegøre for de største internationale organisationer, heriblandt FN og NATO. Eleverne skal også identificere NGO'er og deres rolle i udviklingsarbejdet samt undersøge og diskutere partiernes udenrigspolitiske linje.


Formålet med forløbet er, at eleverne opnår indsigt i EU. Eleverne stifter bekendtskab med unionens historie, funktion og betydning, og de skal redegøre for EU's opbygning og funktion. De skal også diskutere Danmarks rolle i EU-samarbejdet og EU-relaterede problemstillinger.

 

 

Grundloven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USA's våbenlov

Grundloven og dens betydning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den amerikanske forfatning

Obamas tid som præsident – Tværfagligt forløb med engelsk og historie.

 

Skoleskyderier

 

 

 

Artikel: skoleskyderier i USA

Samfundsstudier, Gyldendal side 166-170

 

Danmark og Verden 2 side 143-149 og 171-174

Danmark og Verden 3 side 19-20

http://www.historiefaget.dk/temaer/rettigheder-og-pligter/grundloven-1849/

Tur til Folketinget

 

Obamas tale: https://www.youtube.com/watch?v=u35CyK7m1l8&feature=youtu.be

 

http://www.historiefaget.dk/typo3temp/tx_cliopdfprint/USAsforfatning_627007_anne703b.pdf

 

samfundsfag.gyldendal.dk

PROBLEMSTILLING?

Hvorfor er det vigtig at have en grundlov?

 

Fungerer magtens treenighed og hvordan?

 

FORMÅL:

Eleven kan forholde sig til den danske lovs opbyggelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleven kan forholde sig til lovtekst, anvende kildekritik og diskutere sin holdning.

 

 

Velfærds-samfundet (7 lektioner)

 

 

CLIO ONLINE

Hensigten med forløbet er, at eleverne skal kende de forskellige velfærdsmodeller og kunne forklare, hvilken betydning det har at leve i et velfærdssamfund. Eleverne skal også redegøre for sammenhængen mellem statens udgifter og velfærdsydelser, og de skal identificere udfordringer og formulere løsningsforslag i forhold til det danske velfærdssamfund.

(Terror)

Danskhed

Nationalitet

Terrorisme

Ekstremister

11. september 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamisk Stat

Bogen: Historie 9, Gyldendal Side 144-186

http://www.samfundsfaget.dk/temaer/i-terrorens-skygge/hvad-er-terrorisme/

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50cf0e21860d9a2e18f1cb30

 

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bd6a9a860d9a0d1cd8c5e1

 

http://www.dr.dk/skole/mediaitem/urn:dr:mu:programcard:50bd6ee2860d9a0d1cd8c635

 

http://www.dr.dk/bonanza/serie/begivenheder/11_september.htm

 

samfundsfag.gyldendal. dk

 

PROBLEMSTILLING:

Hvilke angreb har det været? Hvad er det, der får folk til at blive terrorister?

Hvad er deres formål med terror?

 

Er det en ny krig mellem islamiske ekstremister mod ikke islamister?

 

Hvad er sandheden om den 11. september? Hvad er det USA forsøger at dække over/skjule?

 

FORMÅL:

Eleven kan indgå sagligt i en demokratisk debat om samfundsmæssige problemstillinger og løsningsmuligheder.

 

Eleven kan se nyheder og have en vidensbank om historik for hændelser ved terror.

Menneske-rettig-hederne

 

Bogen: Historie 9, Gyldendal

Side 144-186

https://www.youtube.com/watch?v=DXDH6Ol8rhM (menneskerettigheder)

Danmark og Verden 3 (s. 170-173)

PROBLEMSTILLING:

Hvor i verden bliver menneskerettighederne ikke overholdt, og hvad er konsekvensen?

Hvordan kan VI gøre en forskel?

Hvad er terror? Og hvilke menneskerettighed er det et brud på?

 

Hvad kan vi lære af at se/lære menneskerettighederne?

 

Hvordan og hvorfor er menneskerettighederne blevet skabt?

 

FORMÅL:

Eleven kender til menneskerettighederne. Eleven kan gå tilbage i historien, og se hvornår de opstod og hvorfor. Hvor de bliver overholdt i dag, og hvor de ikke gør.

Eleven kan gå i dybden med hver af rettighederne og reflektere over betydningen af egne og andres rettigheder.

Medier

Kathrine og medierne

Udbuddet af medier

Massemedierne og modtagerne

Tv, video, vold og unge

Unge og de nye medier

Børn, unge og computerspil

Bestemmer medierne valgresultatet

 

 

Billede af kvinde

 

Samfundsstudier, Gyldendal side 66-78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlingske Tidende; 11.06.16

PROBLEMSTILLING:

Hvordan påvirker medierne os?

 

Hvilken effekt har det, at man spiller meget?

 

Hvilke medier er troværdige?

 

FORMÅL:

Eleven kan fremskaffe og anvende statistik og anden empiri i behandlingen af samfundsmæssige problemstillinger, blandt andet gennem egne observationer og spørgemetoder.

 

 

Eleven kan forholde sig kritisk overfor medier.

Socialise-

 

ring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur (7 lektioner)

 

Livsstil

Minerva-modellen

Kultur

Subkultur

Etniske kulturer i Danmark

Identitetsdannelse

Meads socialisationsmodel

Eriksons socialisationsfaser

Den primære socialisering

Den sekundære socialisering

Kønsroller

Levevilkår 

 

Samfundsstudier, Gyldendal side 4-27

 

Danmark i dag, Systime s. 26- 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIO ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMSTILLING:

Hvordan bliver man påvirket som ung og hvorfor?

Hvordan præger man hinandens kultur, og hvad kan vi gøre for at være bevist om det?

 

Hvordan kan det være, at mange børn har det svært ved 7/7 ordningen hos mor/far?

 

Er vores kernefamilie på vej i opløsning?

 

Hvordan bliver unge fanget i grupper; som Bandidos, når de nu ved at det er farligt?

 

FORMÅL:

Eleven kan give eksempler på, hvordan sociale normer, holdninger og adfærdsformer karakteriserer forskellige sociale grupper og giver anledning til konflikter imellem dem.

 

Eleven kan give samfundsmæssige forklaringer på udviklingen af sociale grupper og gruppeidentiteter.

 

Eleven kan reflektere over betydningen af egne og andres stereotype opfattelser af forskellige grupper.

 

 

Formålet med forløbet er, at eleverne får indblik i emnet kultur og bliver i stand til at undersøge og diskutere begreber som kultur, dansk kultur og kulturel globalisering. Derudover er det også formålet, at eleverne får indblik i og erfaring med at arbejde med en selvvalgt problemstilling på samme måde som i forløbet op til folkeskolens prøve i samfundsfag.

Økonomi

Økonomi

Udbud/efterspørgsel

Økonomi og produktion

Skat

Investeringer  

Robin Hood-modellen

Velfærd

Vedfærd og lighed

 

LEGOs succes

 

Samfundsstudier, Gyldendal side 97-127

 

 

 

 

 

 

 

Samfundsfag.gyldendal.dk

PROBLEMSTILLING:

Hvordan fungerer DKs velfærdsstat?

Hvordan hænger Robin Hood modellen sammen?

Hvad er/medfører skat?

Hvordan hænger udbud og efterspørgsel sammen?

FORMÅL:

Eleven kan redegøre for centrale velfærdsprincipper og typer af velfærdsstater.

 

 Eleven kan redegøre for en bæredygtig udvikling set i lyset af økonomisk vækst og miljø.

 

Eleven kan reflektere over økonomiens betydning for det danske velfærdssamfund.

 

Privatøkonomi

(7 (lek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomisk politik

(8 lektioner)

 

Privatøkonomi (7 lektioner)

 

CLIO ONLINE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIO ONLINE

Formålet med forløbet er, at eleverne introduceres til privatøkonomiske begreber og problemstillinger. I arbejdet skal de anvende privatøkonomiske begreber og stifte bekendtskab med boligøkonomi, lån og låneomkostninger.

 

 

Formålet med dette forløb er, at eleverne får indsigt i samfundsøkonomi og økonomisk politik og bliver i stand til at vurdere, hvilke politiske redskaber der kan bruges for at påvirke økonomien i en særlig retning.

 

Miljø, bæredygtig-hed og fremtid

 

 

 

 

 

En bæredygtig fremtid (6 lektioner)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøproblemer før og nu!

Mennesket og naturen

Miljøproblemer i dag

En bæredygtig udvikling

 

Samfundsstudier, Gyldendal side 128-143

 

 

 

 

 

 

CLIO ONLINE

Eleven kan reflektere over miljøets betydning for det danske samfund og globalt.

 

 

 


Formålet med forløbet er, at eleverne kan forklare sammenhængen mellem økonomisk vækst, innovation og bæredygtighed. Eleverne skal undersøge økonomiske målkonflikter, og de skal formulere forslag til problemstillinger vedrørende innovation, vækst og bæredygtighed. De skal ligeledes undersøge, hvordan innovation og entreprenørskab kan være med til at forene bæredygtighed og vækst.

 

Det globale arbejdsmarked (8 lektioner)

 

 

Hensigten med forløbet er, at eleverne introduceres til og arbejder med problemstillinger, der vedrører arbejdsmarkedet i en globaliseret verden. Eleverne skal kunne forklare og anvende begreberne konkurrenceevne, outsourcing, flexicurity, fagforening og overenskomst. De skal også redegøre for hovedtræk i den danske arbejdsmarkedsmodel og vurdere, hvilke forandringer globaliseringen medfører for det danske arbejdsmarked.

  (Opdateret 24.8.2017)

 

På Christiansborg
Billedet!
Da de skrev under på at kvinder skulle have stemmeret!
Den kendte "elevator"
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE