Undervisningsplan for tysk 2016/2017

Undervisningsplan for tysk 2016/2017

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Tysk

 

Formål:

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk, både mundtligt og skriftligt.

Undervisningen skal samtidigt udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, fordybelse og aktiv medvirken for derved at fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og i samspil med andre. Undervisningen skal bidrage til at eleverne får tillid til egne evner og lyst til at beskæftige sig med tysk sprog og kulturer til fremme af deres videre udvikling.

Undervisningen skal give eleverne grundlæggende viden om kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale og internationale og interkulturelle forståelse.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder.

 • Kommunikative færdigheder.
 • Sprog og sprogbrug.
 • Sprogtilegnelse.
 • Kultur og samfundsforhold.

 

Forløb:

Undervisningsplanen er opdelt i to forløb:

 1. forløb (6. og 7. klasse)
 2. forløb (8. og 9. klasse)

 

Særlig undervisningsplan for elever, der kommer på et senere klassetrin.

Elever som modtages i 2. forløb, hvor der for disse elever er usikkerheder i faget tysk, tages der udgangspunkt i elevernes faktiske forudsætninger. For at genoprette faglig sikkerhed og indlæringsglæde igen. Deres undervisningsplan er:

 1. At finde enhver usikkerhed fra tidligere forløb, i de grundlæggende færdigheder i faget tysk.
 2. At afklare disse usikkerheder.
 3. At vende tilbage til det aldersmæssigt forventede forløb, så snart eleven føler sig tryg ved sine tyskkundskaber og færdigheder fra ethvert af disse tidligere forløb.

 

Undervisningsplaner opdelt i forløb.

 1. Forløb (6. og 7. klasse)

På 7. klassetrin bliver eleverne præsenteret for det tyske sprog som det helt nye fag det er.

Sideløbende med tysk litteratur laver eleverne et grundlæggende grammatikkursus så de får en god fornemmelse af det basale i det tyske sprogs opbygning. I dette kursus er der mange eksempler samt øvelser/opgaver og mindre oversættelser, der er medvirkende til at give eleverne en solid forståelse af det lærte.

Der arbejdes med emneområder i tysk litteratur fra bogen ”Alles Klappt 1” (Gyldendals forlag). Eleverne arbejder med områder som konkrete, dagligdags og virkelighedsnære – samtidig med at der appelleres til deres fantasi og kunnen. Emnerne der arbejdes med omfatter bl.a. Tallene på tysk, at præsentere sig selv for andre, at sige goddag og farvel, familiemedlemmer, ugedage og klokken, at beskrive rum med møbler, kropsdele, transportmidler, tøj og beskrive personer. Der vil i litteratur eller grammatik være lektier til næstkommende tysktime.

 1. Forløb (8. og 9. klasse)

Undervisningen i . forløb bygger videre på det fundament der er skabt på 7. klassetrin. Eleverne arbejder igen med grammatikken. Der arbejdes regelbundet med taleøvelser, så eleverne kan opnå den rigtige udtale og tone på tysk. De modtager også regelbundet diktat, dermed øges deres skriftlige evner og sikkerhed i at skrive tysk.

I litteratur læses og bearbejdes forskellige teksttyper indenfor skønlitteratur og sagprosa. Materialet der benyttes til litteratur er !Alles klappt” –serien fra Gyldendals forlag (”Alles Klappt 2” til 8. klasse samt ”Alles klappt 3” til 9. klasse). Derudover anvendes der til 9. klasses undervisning i litteratur ydermere forskellige noveller, avisartikler, reklamer m.v.

De mundtlige emner bearbejdes også skriftligt, dels så den grammatiske forståelse udbygges og dels så emnerne belyses og relateres til den enkelte elevs erfaringer og synspunkter. Der arbejdes desuden med både lyttetekster og film på begge klassetrin dog mere intensivt i 9. klasse som forberedelse til afgangseksamen, som er et mundtligt udtræksfag.

9. klasse:

 

 Engelsk og tysk har i år lavet fælles tværfaglig årsplan med 4 emner, som går igen i begge fag. Ligeledes vil historie, kristendom -og samfundsfagene arbejde med de 4 emner.

 

EMNER:

 

Kærlighed

 

Kultur

 

Fantasy

 

Kriminalitet

 

 

Uge

 

33-40

 

 

 

 

 

 

 

43-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-21

Emne

 

Liebe und Jung sein

  

 

 

 

  

 

Kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crime/

Kriminalität

 

 

 

 

 

 

 

 

Fantasy/träume

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse

 

Vi skal arbejde med ungdom og diskutere alle de muligheder som følger med ungdommen både de gode sider som fx kærlighed og de dårlige sider som fx misbrug

 

 

 

 

Vi skal undersøge og arbejde med Tysklands kultur. Vi skal arbejde med de problemstillinger det giver når så mange kulturer blandes sammen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi skal arbejde med det meget aktuelle tema, terror og kriminalitet. Vi skal tilbage og lærer om ol i München 1972 og vi skal lære om de forskellige folkefærd der findes i Tyskland. 

 

 

 

Vi skal arbejde med begrebet Fantasy og drømme. Vi skal læse nogle tekster med fantasy historier og se en film med samme tema.

 

Materialer

 

Alles Klappt

”udvalgte tekster”

 

Film

Christiane F

 

 

 

 Film:

Schindlers liste

 

Alles Klappt

”udvalgte tekster”

 

Artikel

 

 

 

 

 

Alles Klappt

”udvalgte tekster”

 

Film

München

 

Die Welle

 

Selvvalgt artikel

 

Alles Klappt

”udvalgte tekster”

 

Film

Baron von Münchhausen

 

Evaluering

 

Eleverne skal analysere filmen og svare på spørgsmål som omhandler filmen og temaerne i filmen.

 

De skal arbejde med oversættelse og højtlæsning i Alles Klappt

 

 

 

Eleverne skal arbejde med forskellige temaer fra filmen og vi skal debattere hvad det vil sige at have en anden kultur i forhold til det område man bor i.

 

Eleverne skal arbejde med tekster fra Alles klappt som omhandler kultur emnet og oversætte teksterne

 

Eleverne skal finde en artikel og analysere den.

 

Arbejde med spørgsmål til filmene og debattere på tysk omkring emnet.

 

 

 

 

Eleverne skal skabe kendskab til fantasy genren, arbejde med filmanalyse og tekstbehandling af Alles klappt.

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE