Undervisningsplan for IT- og mediekompetence 2016/17

 Undervisningsplan for IT- og mediekompetence 2016-2017

Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte:
Fællesmål – Fællesmål IT- og Mediekompetence

 

 

Centrale Emne i undervisningen.

  • Informationssøgning og – indsamling.
  • Produktion og formidling.
  • Analyse.
  • Kommunikation.Formål:

At eleverne opnår naturlig og sikker brug af IT.

At eleverne naturligt ind tænker IT i deres opgave- og problemløsning.

At eleverne forholder sig til den information som de har mulighed for at få gennem internettet.

At eleverne er bekendt med de kommunikationsmuligheder der er gennem IT.

At eleverne får en almen viden om at udtrykke sig gennem IT.

At eleverne lærer at arbejde med projekter som individer og i grupper.

 

 

Metode:

Da IT og mediekompetence ikke kan stå alene, vil det blive inddraget på trærs af andre fag.

De forskellige værktøjer vil indgå som en del af projekt arbejde, og løsning af opgaver i andre fag.

Dette giver plads til at eleverne selv samler og deler erfaringer mellem sig. Når et problem løses, spreder løsningen sig hurtigt til de andre – hvis ikke, vil der stadig være hjælp at hente.

 

 

Forløb:

Undervisningsplanen er opdelt i 3 forløb:

 

0.-3. klasse

I 0.- 3. klasse skal eleverne lære computeren at kende.

Der bruges forskellige læringsspil og computeren bruges som opslagsværk til ord og billeder. Meningen er at eleverne selv inddrages i at finde de billeder de skal bruge.

I slutningen af forløbet vil simpel tekstbehandling blive inddraget.

 

4.- 6. klasse

I 4. - 6. klasse vil der blive arbejdet med kommunikation gennem IT.

Her vil mail, chat og sammenhængen mellem disse blive brugt og gennemgået. Mange elever er allerede på Facebook og spiller online samt bruger andre online funktioner. Der vil i den forbindelse være opmærksomhed på hvad man skal være forsigtig med når man færdes på nettet.

I slutningen af forløbet vil det blive brugt til at sortere informationer og kilder, samt at afgrænse de emner som der arbejdes med.

Brug af bærbare computere bliver en del af hverdagen i dette skoleår, i flere forskellige fag.

7.-9. klasse

I de større klasser er eleverne nået så langt, at der arbejdes med eksamensmateriale. Derudover skrives der stile, opgaver og projekter på computeren, som sendes elektronisk.

Historiefaget kræver at de kan søge efter kilder og kristiske, hvilket vi har taget til os, blandt andet ved hjælp af en e-bog til faget.

De har gennem de tidligere forløb arbejdet med små projekter, hvilket gør eleverne bedre rustet til Det store projekt som afgangsprojektet er.

Projekt arbejdet indeholder:

Informationssøgning og -indsamling.

Produktion og formidling.

Kommunikation, vidensdeling og samarbejde.

 

Mål:

Når skolen afslutter, skal IT og terminologien, være en almindelig del af elevernes måde at leve og arbejde på. De er trygge når de skal videreudvikle deres kompetencer i forbindelse med videre uddannelse.

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE