Undervisningsplaner for fysik/kemi 2017/2018

 Undervisningsplaner for fysik/kemi 2016/2017

 

Fagformål for faget fysik og kemi (link)

Eleverne skal i faget fysik/kemi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan fysik og kemi – og forskning i fysik og kemi – i samspil med de øvrige naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i fysik/kemi tilegne sig færdigheder og viden om grundlæggende fysiske og kemiske forhold i natur og teknologi med vægt på forståelse af grundlæggende fysiske og kemiske begreber og sammenhænge samt vigtige anvendelser af fysik og kemi. 

Stk. 2. Elevernes læring skal baseres på varierede arbejdsformer, som i vidt omfang bygger på deres egne iagttagelser og undersøgelser, blandt andet ved laboratorie- og feltarbejde. Elevernes interesse og nysgerrighed over for fysik, kemi, naturvidenskab og teknologi skal udvikles, så de får lyst til at lære mere.

Stk. 3. Eleverne skal opnå erkendelse af, at naturvidenskab og teknologi er en del af vores kultur og verdensbillede. Elevernes ansvarlighed over for naturen og brugen af naturressourcer og teknologi skal videreudvikles, så de får tillid til egne muligheder for stillingtagen og handlen i forhold til en bæredygtig udvikling og menneskets samspil med naturen – lokalt og globalt.

  

Undervisningens udformning 

Eleverne har som grundbog: Prisma 7-9. Derudover: film, hjemmesider, YouTube klip, kopier af artikler nyheder og nettet. Undervisningen vil have en praktisk og teoretisk del der bruger Studiemetoden.

 

Kompetencemål 

Kompetenceområde

Mål

Undersøgelse

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik og kemi

Modellering

Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik og kemi

Perspektivering

Eleven kan perspektivere fysik og kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse

Kommunikation

Eleven kan kommunikere om natur faglige forhold med fysik og kemi

 

  

                            

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Stof og reaktioner

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om de fundementale byggesten både teoretisk (eks. atom) og i praksis (eks. krystal) samt egenskaber (eks. farve, glans, surhed, opløslighed)

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...sikkerhed og mærkning.

...atomers opbygning. ....kemi i hjemmet.

..det periodiske system.

...grundstoffernes egenskaber.

...kemiske forbindelser.

...grundstoffernes egenskaber.

...stofegenskaber.

Prisma 7

7.2 Verdens byggesten

7.3 Kemien i hjemmet

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

Introducere eleven til at se verdenen set ud fra fysikkens byggeklodser og kemiske reaktioner, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

Stof og reaktioner

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om atomers opbygning, basale kvantemekaniske regler og hvordan det periodiske system bruges i forståelsen af stoffers egenskaber og kemi.

 

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...kemiske forbindelser, streg- og prikformler,

...fødevare – madkemi.

...organisk kemi.

 

Eleven kan genkende flere stoffer i det periodiske system og beskrive deres egenskaber som stof og give eksempler på reaktioner og deres anvendelser.

Prisma 8

8.1 Fysik og kemi overalt

8.3 Lim mellem atomer

8.5 Ren kemi

8.8 Spiselig kemi

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Træne elevens evne i at anvende fysikkens byggeklodser og kemiske reaktioner, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

Stof og reaktioner

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om de praktiske anvendelser af stoffer og kemi samt forståelse af hvordan viden kan bruges fremadrettet (perspektivering).

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...sikkerhed og mærkning.

...nærnig og overnæring af jorden.

...nitrogenkredsløb.

...iltsvind.

...elektrogas.

...formning af metal.

...legeringer.

...batterier.

...korrosion

...alkohol.

...gæring.

 

Eleven kan give eksempler på hvordan stoffer og kemi kan bruges til fordel og ulempe både biologisk og industrielt.

Prisma 9

9.1 Det sure, det salte, det basiske

9.2 Jordens salte

9.3 Jordens skatte

9.7 Slægten alkohol

 

Projekt: Produktion med bæredygtig udnyttelse af naturgrundlaget, uge 17, 23-26. april 2018

Gøre eleven selvstænding i at anvende fysikkens byggeklodser og kemiske reaktioner, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

             

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

 

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

 

3 Integreret i checksheets.

 

 

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Energi og kræfter

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan energi opstår i forskellige former (lys, lyd, varme), hvordan vi påvirkes, kan påvirke og måle på disse energier.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...energiformer. ...energiomsætning.

...udvikling i samfundets energibehov.

 

Eleven kan lave simple regnestykker på kræfter og energi.

 

Eleven kan vise (modellere/demo) hvordan kræfter virker i forskellige sammenhænge.

Prisma 7

7.1 Vi arbejder med fysik og kemi

7.7 Boligens materialer, el og varme

7.8 Solen varmer og skaber vejret

7.9 Musik og lyd

 

3 Hjemmside: REO, Energikilder​:  (http://www.reo.dk/viden-om-energi/energikilder.aspx)

3 Video: Ted-Ed ”How transistors work”  (https://youtu.be/WhNyURBiJcU)

3 Video: “Bowling ball and feathers falling in vacuum” (https://www.youtube.com/watch?v=frZ9dN_ATew)

 

Introducere eleven til at grundlæggende kræfter og former for energi, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

Energi og kræfter

 

8. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvordan vi bruger energi til at drive mekanik og elektronik til at styre den, samt hvordan mekanik kan bruges til at manipulere kræfter.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...mekanik.

...elektricitet.

 ...elektriske kredsløb.

...energiforsyning.

...alkaner.

...rafinering af olie.

...forbrænding.

...energiformer.

 

Eleven får kendskab til sammenhæng mellem mekanik elektronik.

 

Eleven kan lave simple elektriske kredsløb og beregninger.

 

Eleven kender sammenhængen mellem sol, olie og energi.

Prisma 8

8.2 Styr på tingene

8.4 Fyldt med energi

8.10 Jorden og Solen giver energi

 

Træne elevens evne i at anvende forståelsen af energi  og kræfter, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

Energi og kræfter

 

9. klasse

x uger1

Eleven lærer om strålningskræfter og magnetiske kræfter, samt hvordan vi bruger strålning, bølger og magnetisme til at manipulerre med og lære om stoffer.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...radioaktivitet og typer af stråling.

...anvendelse af stråling.

...ustabile atomkerner.

...halveringstid.

...strålnings virkning på biologi.

...radioaktiv forurening.

...magnetisme.

og elektro-magnetisme.

...induktion og transformation.

...lys og stof.

...bølgelængde.

....big bang teori.

Prisma 9

9.4 Partikler med fart på

9.5 Når felter forandres

9.8 Lysets kilde

9.9 Mellem mennesker

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Gøre eleven selvstænding i at anvende energi og kræfter, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

 

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

 

3 Integreret i checksheets.

 

 

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Universer

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om hvad vi bruger fysik/kemi til og hvordan viden ændrer verdenen.

 

Eleven lærer om hvordan fysik/kemi hjælper os med at forklare mikrokosmos til makrokosmos.

 

Eleven lærer om hvordan fysik/kemi hjælper os med at forstå fænomener i naturen og betingelserne for liv.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...mkrokosmos (atomer)

...makrokosmos (universet)

...stjernehimlen

...hvordan jorden giver liv.

...solens rolle i vejret.

Prisma 7

7.1 Vi arbejder med fysik og kemi

7.4 Jorden giver betingelser for liv

7.6 Dansen på nattehimlen

7.8 Solen varmer og skaber vejret

 

 

Introducere eleven til at se verdenen som universer der er underlagt forskellige love, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

Universer

 

8. klasse

x uger1

 

Eleven lærer om atomer og molekylers oppbygning samt himmellegmerne og nogle af de største kræfter der påvirker og former.  dem

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...det periodiske system.

...oktet-reglen.

...ioner

...kovalente bindinger.

...atommodeller.

...atommasse.

..nuklider og isotoper.

...jordens magnetfelt og vejrsystemer

...tygdekraft of massetiltrækning.

...universets opbygning.

Prisma 8

8.3 Lim mellem atomer

8.6 En lille verden

8.7 Vort solsystem

 

Træne elevens evne i at anvende videnen om reaktioner mellem små og store sammenhænge (universer) til at forudsige begivenheder/ reaktioner, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

Universer

 

9. klasse

x uger1

 

Eleven lærer om en planets kemi i luften.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...atmosfærekemi.

...luftforurening og dens virkning.

 

Prisma 9

9.6 Der er noget i luften

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Gøre eleven selvstænding i at bruger forståelsen af sammenhænge mellem små og store sammenhænge (universer), samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

 

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

 

3 Integreret i checksheets.

 

 

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

Menneskets behov og sanser

 

7. klasse

x uger1

Eleven lærer om de nødvendige forudsætninger for liv, klimaændringer, og menneksets brug af viden til at skabe gode klimaer for os selv.

 

Eleven lærer om de fundementale pricipper af lys og lyd.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...miljøpåvirkning.

...byggematerialer.

...vejrmæssige måleenheder.

...lyd.

 

Eleven kan lave beregninger med elforbrug og joule.

 

Prisma 7

7.4 Jorden giver betingelser for liv

7.5 Lyset fra solen

7.7 Boligens materialer, el og varme

7.9 Musik og lyd

 

Projekt: Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer, uge 48, 27-30. november 2017

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Introducere eleven til at fysik/kemi bruges i forståelsen af hvordna liv opstår og opretholdes, samt skabe interessen for at lave undersøgelser og observationer.

 

Introducere eleven til at fysikken bag sanser.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt søge informationer på nettet og vurdere kvaliteten af indholdet.

 

Kan beskrive sammenhænge mellem teori og egne daglige observationer.

 

Eleven kender fagtermer.

Menneskets behov og sanser

 

8. klasse

x uger1

 

Eleven lærer om kemien bag daglig hygiene og fødevarer.

 

Eleven lærer om menneskets drøm om at prøve kræfter med rumrejser.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

...sæbe og kosmetik.

...varedeklarationer.

...tilsætningstoffer.

...fedstoffer.

...proteiner.

...kulhydrater.

...vitaminer og mineraler.

...rumrejser.

 

Prisma 8

8.5 Ren kemi

8.8 Spiselig kemi

8.9 Drømmerejser

 

Projekt: Teknologisk betydning for sundhed og levevilkår, uge 36, 4-8. september 2017

Træne elevens evne i at anvende viden om fysik/kemi til forbedring af egen sundhed og hvordan mennesket konstant afprøver nye grænser for vores organisme, samt fokus på træning i at læse og skabe modeller.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

Eleven kan selvstændigt tolke en model og forklare ud fra egne modeller.

 

Eleven bruger fagtermer.

Menneskets behov og sanser

 

9. klasse

x uger1

 

Eleven lærer om hvordan teknologi er brugt i kommunikation mellem mennesker.

Eleven forstår og kan bruge viden om...

..radiobølger.

...lydbølger.

... teknologisk bæredygtighed.

...teknologi i kommunikation.

Prisma 9

9.9 Mellem mennesker

 

Projekt: Livet efter kunstig intelligens, uge 9, 26. februar-2. marts 2018

Gøre eleven selvstænding i at anvende viden om fysik/kemi til at forstå langsigtede miljøtrusler og teknologiske ændringer i levevis, samt fokus på kommunikation og perspektivering af viden.

Eleven består eksaminer på checksheets.2

 

 

Eleven kan debatere emnet i diskusioner.

 

Eleven kan designe eksperimenter og kan foreslå forbedringer.

 

Eleven bruger fagtermer.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

 

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

 

3 Integreret i checksheets.

 

 

 

 

 

Emne

Læringsmål

Kompetencer og vidensmål

Materialer & Aktiviteter

Problemstilling

(Formål)

Succeskriterier

(Tegn på læring)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repetition

 

9. klasse

Uge 15-17

 

Eleven lærer at bruge de elektroniske eksamensformer

Eleven forstår og kan bruge viden om...

..den skriftlige prøve i fysik/kemi

Online prøveeksaminer

Gøre eleven selvstænding i at anvende elektroniske prøveformer

Eleven består eksaminer.

 

Eleven finder huller i egen viden og læser op.

 

1 Elevens fremgang og tid allokeret til emnerne er målt med brug af Studiemetoden: 1 eksamen per lektionstime og eleven skal opnå min. 50 eksaminer på et år.

 

2 Eleverne evalueres løbende med små skriftlige eksaminer som beskrevet i Studiemetoden.

 

3 Integreret i checksheets.

 

 

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE