Politikker

Betalingspolitik

Der betales skolepenge og SFO 12 måneder om året. Skolepenge og betaling for SFO opkræves månedsvis forud med betalingsdato den 1. i hver måned.

Afgangselever i n9.klasse betaler ikke for juli måned.

Ved manglende betaling, udsendes efter den 10. i måneden 1. rykker med rykkergebyr på 100,-. Fem dage efter fremsendes 2. rykker med rykkergebyr på 150,-. Fem dage herefter fremsendes 3. og sidste rykker med et rykkergebyr på 200,-

Hvis der stadig IKKE betales, indkaldes der til møde vedrørende restance og afvikling heraf.

Ved en restancesag forbeholder skolen sig retten til at ophøre samarbejdet med forældre og elev/elever med øjeblikkelig virkning.

I tilfælde af økonomiske problemer, som berører betalingen af skolepenge eller betaling af SFO, skal man straks kontakte skolens kontor, så der i fællesskab kan findes en løsning med ledelsen.

Udmeldelse

Udmeldelse af skole og SFO skal i begge tilfælde ske med et varsel på en fuld måned.
Der betales altså for den måned hvori udmeldelsen sker, plus den efterfølgende måned.

Udmeldelse skal altid ske skriftligt.

Formålet er; At sikre betaling til skolen og have klare gennemskuelige regler for dette.

(Godkendt af bestyrelsen 28 Juni 2018)

Samarbejdspolitik

 • Kommunikation skal være skriflig, dog kan sygemeldinger ringes ind om morgenen kl. 7:15-8:30 på skolens telefon: 47502008
 • Lærerne kan kontaktes på mail i arbejdstiden (kl. 8-16 i hverdagene)
 • Akutte henvendelser skal ske direkte på skolens telefon (kl. 8-12 i hverdagene)
 • Henvendelser uden for arbejdstiden skal ske via mail til skolens mailadresse.
 • Vi forventer at den kommunikation, der sendes til os, drejer sig om elevens faglige og sociale udvikling i skolen.
 • Ved problemer med delt forældremyndighed, bedes al kommunikation rettes til Statsforvaltningen eller skolepsykologen.
 • Vi opfordrer forældre til at kontakte Skole Socialeområde og Politi (SSP) i Næstved Kommune verdrørende problemer, der indfunder sig efter skoletiden.

Formålet er; At remme elevers og ansattes trivsel på skolen, således at tiden anvendes på børnene.

(godkendt af bestyrelsen 18 juni 2018)

Afleverings- og afhentningspolitik

Aflevering af elever til skole skal ske således, at eleverne kan nå at komme ind på sin plads i klassen inden det ringer. Vores forventning er, at eleverne selv går ind i klassen og er klar, så timen kan begynde når klokken ringer.

Aflevering foregår ved hoveddøren. Standsning og parkering i den forbindelse skal ske så det ikke generer naboer eller andre trafikanter.

Vi forventer, at forældre som henter deres børn, hver fredag er med til at sørge for, at garderober tømmes og ryddes op.

Formålet er; at skabe selvhjulpne og ansvarsbevidste børn.

(godkendt af bestyrelsen 12. marts 2018)

Politik for håndtering af vold og hærværk

§1

Formål med strategi

Politikken for håndtering af vold og hærværk tjener at håndhæve skolens værdier, mål at blive en skole fri for mobning, samt almen dannelse af eleverne.

 

§2

Definitioner af moderat vold, grov vold og hærværk

Det er modtageren (person eller ejer) der bestemmer om en handling er vold!

 

Moderat vold: mod skolens politik om mobning og/eller i nogen tilfælde strafbart

Baseret på: levudenvold.dk

 • Psykisk vold: trusler om vold og anden krænkende adfærd (eksempler: trusler om hærværk mod skolen; trusler, der vedrører personen og personens familie eller venner, eller trusler, der vedrører ejendele).
 • Stalking (psykisk vold): når en person bliver forfulgt, overvåget, at modtage gentagne SMS’er og opkald, chikane, hærværk og rygtespredning.
 • Digital vold (psykisk vold): minder om stalking, men overgrebene foregår udelukkende online, som på de sociale medier og via telefon.)
 • Materiel vold: ødelæggelse af andres ejendele.
 • Økonomisk vold: tyveri eller forsøg på at kontrollere andres penge eller adgang til disse.

 

Grov vold: strafbart

Baseret på: levudenvold.dk og politi.dk

 • Fysisk vold: angreb mod kroppen (eksempler: overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt).
 • Psykisk vold: trusler på livet.
 • Digital vold: opbevaring og deling af nøgenbilleder (uden samtykke, og i alle tilfælde hvis personen er under 18), trusler om fysisk vold og trusler på livet.
 • Seksuel vold: forsøg på tvunget samleje, voldtægt, seksuel beføling eller at få overtrådt sine seksuelle grænser (gælder alle køn).

 

Hærværk

Baseret på: poiliti.dk

 • Hærværk er: når nogen ødelægger eller fjerner ting, som ikke tilhører dem selv. Hærværk kan ske på mindre ting (eksempler: tøj, tasker, skilte og postkasser). Hærværk kan også være meget omfattende (eksempler: store ødelæggelser på og i et hus).

 

§3

 

Konsekvenser af moderat vold, grov vold og hærværk

Konsekvenser ved moderat vold:

 1. Advarsel med brev hjem (skriftligt og lægges i elevs personlige fil med informationer om hvordan episoden er sket).
 2. Samtale med forældre samt hjemsendelse i tre dage (læringsproces).
 3. Udmeldelse.

 

Konsekvenser ved grov vold:

 1. Samtale med forældre samt hjemsendelse i tre dage (Læringsproces).
 2. Udmeldelse.

 

Konsekvenser ved hærværk:

 1. Advarsel med brev hjem (skriftligt og lægges i elevs personlige fil med informationer om hvordan episoden er sket) samt erstatning til forældrene omkring de skadet ting (betales til forurettede: forældre af elev eller skolen).
 2. Samtale med forældre samt hjemsendelse i tre dage samt erstatning til forældrene omkring de skadet ting (betales til forurettede: forældre af elev eller skolen).
 3. Udmeldelse samt erstatning til forældrene omkring de skadede ting (betales til forurettede: forældre af elev eller skolen)

 

Fjernelse af tidligere brud på §2

Tidligere brud på §2 kan slettes efter 12 måneder, givet eleven viser fremskridt omkring sin respekt af andre og deres ting.

 

Formålet er; at definere konsekvenserne ved, at bryde skolens ordensregler.

 (godkendt af bestyrelsen 12. marts 2018)

Medicin politik

Børn med diagnoser er ikke problemet. Det vi har problemer med, i vores arbejde med børn, er adfærdsregulerende medicin. Vi kan ikke aflæse børnene, da de kan sidde med andre blokeringer, end dem vi ser med vores studiemetode.

Børn som går på skolen, får en diagnose i løbet af deres skoletid og bliver medicineret med adfærdsregulerende medicin, fortsætter hos os på lige vilkår som hidtil - det vil sige overholde skolens ordensregler.

Hvis en elev starter på adfærdsregulerende medicin, men skolen ikke bliver informeret herom, så er det bortvisningsgrundlag med det samme. Dette vil være et direkte brud på det samarbejde, vi forventer at have med forældrene!

Hvis en elev skal medicineres, skal der sættes et møde op inden medicineringen sker, sammen med forældre, klasselærer og ledelsen.

 

Børn der starter på skolen, hvor det for skolen er holdt skjult at de får adfærdsregulerende medicin, forbeholder vi os retten til at stoppe samarbejdet med.

Ved intro samtalen lægger vi stor vægt på at tydeliggøre at vi ikke modtager børn, som får adfærdsregulerende medicin for sygdomme som f.eks. ADHD eller Tourette.

Vi forbeholder os også retten til ikke at modtage elever, som har diagnoser, der i svær grad påvirker deres adfærd.

Formålet er; at have velfungerende, selvstændige og kvikke elever, der kan benytte studiemetoden fuldt ud

  (godkendt af bestyrelsen 12. marts 2018)

Relationer på arbejdspladsen

Det er skolelederen, der har det overordnede ledelsesansvar for personalet ansat på Friskolen af 2008.

Hvis der på skolen ansættes personale med familiære eller venskabelige relationer til skolelederen, SKAL souschefen overtage ALLE samtaler. Det være sig gældende lige fra ansættelsessamtalen.

Det er derfor souschefens ansvar, at være i dialog med skolelederen omkring de situationer, der eventuelt måtte være med den pågældende medarbejder, samt at videregive de informationer og aftaler der er med pågældende medarbejder.

Generelt for personalet på skolen, er der ingen med relationer til en anden ansat, der må have ansvaret eller samtaler med den/de ansatte dette omfatter.

Når der på skolen ansættes nyt personale, må der ved ansættelsessamtalen eller ved beslutningen om ansættelse ikke deltage nogen, som har familiære eller venskabelige relationer.

Formålet er; at have velfungerende arbejdsplads med tilfredse medarbejdere

 (godkendt af bestyrelsen 12. marts 2018)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE