APV

 

Arbejdspladsvurdering december 2015

 

Arbejdspladsvurderingen er gennemført ved personlig tilbagemelding fra de enkelte medarbejdere. Der er anvendt tjekliste fra arbejdstilsynet for undervisningsområdet.

 

De fysiske problemer på skolen er, at ventilationen skal gennemgås. Der er skabt mere ro ved, at inddrage 1. salen til undervisning.

 

Der er ingen psykiske problemer, der fremhæves der imod; et godt samarbejde mellem alle på skolen. Der er forsat fokus på hvordan der holdes pauser, hvor medarbejderne påpeger, at tiden bruges på, at observere trivsel og samspil hos eleverne.

 

Der gøres opmærksom på, at vi skal tjekke vores brandbekæmpelses materiale, da nye medarbejdere ikke ved hvor det er placeret.

 

Skoleledelsen er opmærksom på opgaven, og er ansvarlig for, at der bliver fulgt op på opgaven.

 

Rygepolitik; Der er totalt rygeforbud på skolens matrikel. Denne regel følges og overholdes af alle på skolen.  

 

 

 

Arbejdspladsvurdering 2013-14

Arbejdspladsvurdering blev udført ved personlige tilbagemeldinger fra de enkelte medarbejdere på skolen og ved en gennemgang af tjeklisten for undervisningsområdet fra Arbejdstilsynet.

 

Der er ingen fysiske arbejdsmiljøproblemer af betydning på skolen. Ny placering af servere til computere og ændret føring af ledninger til disse bliver organiseret. 1. sal skal indrettes til undervisningsbrug, herunder få sænket lydniveauet. Lys skal forbedres i kontoret.

 

Der er ingen psykiske arbejdsmiljøproblemer af betydning på skolen. Flere medarbejdere fremhævder det gode samarbejde i deres tilbagemeldinger. Vi skal dog være opmærksomme på fordelingen af arbejdsbyrden. Frikvarterer skal dog "efterkommes", så de reelt bliver pauser og på lærermøder vil vi diskutere, hvordan dette bliver effektueret, herunder også længden af nogle af frikvartererne. Skolelederen er ansvarlig for at iværksætte handleplan for de nævnte punkter og melde tilbage herom til personalet.

 

Rygepolitikken er fastlagt således: At al rygning på skolens matrikel er forbudt, i følge ministerielle regler. Disse følges og overholdes af alle på skolen.

 

Besøg fra Arbejdstilsynet d. 31. januar 2013

Skolen har været gennemgået af arbejdstilsynet på alle punkter. Rapporten, som blev udarbejdet ved besøget, har ingen bemærkninger.

Smiley

Skolen har fået en Grøn smiley fra Arbejdstilsynet!!!

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE