Rapport 2015

Undervisningsmiljøvurdering på Friskolen af 2008 December 2015

På skolen er følgende forhold blevet vurderet:

Skolen og klassen

Mobning

Klasselæreren

Timer og undervisning

Rammer

Sikkerheds- og sundhedsforhold

Psykiske- og æstetiske miljø.

 

 

Skolen og klassen.

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

At eleverne var glade for skolen, deres lærere og klassekammerater. En del af eleverne har ligeledes omgang med hinanden uden for skoletid. Sproget eleverne imellem, er generelt pænt og der tages fat når der er en som føler det bliver for grimt.

 

Mobning

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

Eleverne oplever ikke at mobning er noget som forekommer på skolen, og lærerne er gode til at snakke med eleverne om opførsel og behandling af andre mennesker.

Klasselæreren

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

Eleverne udtrykker at alle lærere tager dem alvorligt, og der gensidigt er en god respekt. Oplevelsen er at lærerne altid gerne vil hjælpe, hvis eleverne har brug for det.

 

 

Timer og undervisning

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

Eleverne bliver udfordret på det niveau hvor de er, og føler ikke det er det sværeste. Samtidig bliver eleverne inddraget og har medbestemmelse på hvad der skal arbejdes med i timerne, når dette er muligt.

 

 

Rammer

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

Udendørs opleves en lille utilfredshed på de rammer som er til rådighed, ville gerne have flere aktiviteter.

Indendørs har der været påpeget at der nogen gange er for varmt i klasserne, da nogle elever skruer op for varmen.

 

Handlingsplan for udbedring af udendørs rammer.

Der skal undersøges hvilke ønsker der er fra eleverne, for at gøre udendørs forholdene mere attraktive.

Indendørs skal der kigges på en løsning af varmereguleringen.

 

Opfølgning: Udendørsforhold, det skal være undersøgt og rettet inden for rammerne inden 1 år fra d.d.

 

 

Sikkerheds- og sundhedsforhold.

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

Brandøvelse er noget som ikke alle elever har deltaget i, så en sådan skal gennemføres.

 

 

 

Handlingsplan for udbedring af sikkerhedsforholdene.

Der skal arrangeres og afholdes brandøvelse inden udgangen af august 2016.

 

 

Psykisk miljø

Eleverne er tilfredse med skolen og kammeraterne. Der er enkelte timer hvor der ønskes mere ro, men de oplever at de for ros for det de laver. Lokalerne er i orden dog skal der kigges på reguleringer af varmen. De fleste har et godt helbred, og oplever sjældent at være kede af det. Der ønskes et sted hvor der er fred og ro.

 

Handlingsplan til forbedring af psykiske miljø.

I klassens time tages eleverne trivsel op hver uge, og hvis nogen elever trives dårligt udfærdiges en plan for afhjælpning. Der undersøges om der er mulighed for at lave et stilleområde.

 

 

Opfølgning af psykisk miljø

Ovennævnte ting følges løbende, og eleverne vil blive inddraget i at løse problemerne.

 

 

 

Æstetisk miljø.

Ved undersøgelsen blev det konstateret følgende:

  1. Eleverne havde ikke styr på deres ting.

 

Handlingsplan til udbedring af det æstetiske miljø.

Der laves en plan for hvor elever skal have deres ting, og den gennemgås jævnligt med eleverne, indtil den er indarbejdet som en rutine for eleverne.

 

Opfølgning. Planen udarbejdes sammen med eleverne, og iværksættes inden 1 måned fra d.d.

Eleverne er blevet bekendt med hvor deres ting skal anbringes, december 2015.

 

 

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE