Evaluering og trivsel

Evaluering & trivsel

Evaluering og tiltag i det nye skoleår

 Efter hvert skoleår evaluerer skoleleder Anja Padkjær og Souschef William Fokdal det forgangne år og vurderer hvilke overordnede tiltag, der skal foretages i det følgende skoleår.

Endvidere følges elevernes fremgang i elevplaner, handleplaner og løbende foretages faglige tests for, at sikre elevernes fremgang i teori og praktisk anvendelse. 

Endelig udfører vi tilfredshedsundersøgelser for alle elever månedligt, hvor eleverne selv vurderer deres fremskridt. Undersøgelserne følges op af individuelle tiltag, hvor dette viser sig nødvendigt. Evalueringerne gennemgås med lærerteamet, så vi samarbejde kan skabe de bedste faglige rammer for eleverne.

 

PLAN FOR 2017-2018     

                                                                                                                                      August 2017

Undervisningsplaner og elevplaner

Ved slutningen af skoleåret 2016-2017 gennemgik lærerne de Forenklede Fælles Mål igen, årets undervisningsresultater og ajourførte der på undervisningsplanerne for det nye år.

De nye undervisningsplaner findes på hjemmesiden.

I løbet af august blev elevplanerne for det nye skoleår redigeret, så de beskriver fremgangen gennem den planlagte undervisning.

 

LØBENDE EVALUERING OG TILTAG 2017-2018

 jf. friskolelovens § 1c, jf. § 1b, stk. 3,

 

Alle årets nye undervisningsplaner og elevplaner iværksat. Kommunikation og etikprojekt igangsat for hele skolen.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik.

 

Oktober 2017

Clio.dk er blevet implementeret, og 2 medarbejdere fik kursus.

Pædagogisk dag: Evaluering af kommunikation og etikprojekt fra august måned. Udarbejde af politikker, samt evaluering af eksisterende politikker.

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: brug af de digitale portaler. Evaluering af funktionen i hverdagen.  

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik. Punktet sundsuge fyldte meget, og var en stor succes. Eleverne vil gerne have to uger til næste år.

 

November 2017

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Planlægning af terminsugen, tests og evaluering af ”1. evaluering” af handleplanerne med forældrene. Indstillinger til PPR gennemgås.

Evaluering af opstart af nyt personale, projekt i kulturfag/matematik og oktoberfest for tyskeleverne. Både projekt og oktoberfest var stor succes og skal gentages til næste år.

Der evalueres 8. klasses elever med henblik på 1. standpunktskarakter og parathedsvurdering. Besøg af UU vejleder Lars Frederiksen.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik. Naturfagene fyldte meget hos udskolingen, og der er sat ekstra støtte på i de timer. Der var ønske om; at 6. og 7. klasserne ikke skulle deltage i terminsugerne mere.

 

December 2017

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Planlægning af anerkendelser til eleverne og personalet. Ny ledelsesstruktur iværksættes. Ny leder og skolesekretær fylder samt ændringer i personalegruppen. MUS afholdes.

Faglig undersøgelse er foretaget på elever fra 5. - 9. klasse. Denne evalueres og elevplanerne tilpasses.

Resultat: Der er 6 elever der er indstillet til ordblindetest, og ligeledes 4 der yderligere testes i en ST prøve. Derudover er der stor fremgang og succes med de eksisterende planer.

Der udarbejdes handleplaner på alle børn i indskolingen.

 

Januar 2018

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Planlægning af samfundsprojektet for udskolingen. Organisering af fællesundervisning om menneskerettighederne, demokrati og frihed for hele skolen. Planlægning af uge SEX. Planlægning af vinterhyggedag med skolevalg. - ”2. evaluering” af handleplaner.

Evaluering af udskolingens praktikforløb, 8. klassernes årsprojekt og indskolingens hyggedag.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik.

 

Februar 2018

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Evaluering af besøg af ungdomspartierne: De skal inviteres samme dag, i stedet for et parti af gangen. Evaluering af skolevalg/menneskerettighedsprojekt: Stor succes med at have de helt små med til; at forstå demokrati. Fællesprojektet har beriget det projekt vi normalt har i januar, større forståelse for fællesskab, rettigheder og at alle har indflydelse på beslutningsprocesser.

Pædagogisk dag: Evaluering af clio.dk. Udarbejde af politikker, samt evaluering af eksisterende politikker. – Vi mangler computere, når alle er på Clio.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik. Trivselsdage er indsat på skemaet efter ønske fra eleverne.

 

Marts - April 2018

Tilfredshedsundersøgelse af alle elever på skolen. Opstart af førskolebørn.

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Evaluering af obligatoriske prøver og tests. Evaluering af PPR processen og ”3. evaluering” af handleplaner.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik. Fokus på trivsel.

 

Maj 2018

Fælles lærermøde den 1. tirsdag i måneden: Strukturering af prøver og besøg af UU Lars Frederiksen. Sikkerhedskursus for fysiklærer. Planlægning af sidste skoledag.  Faglig evaluering: Kristendomspensum skal genbruges til næste år. Det var rigtig godt.

Samfundsfag er et hit igen i år.

Historie skal revurderes om det er for stort.

Dansk pensum er solidt men også på mange sider. Der skal fjernes noget. Derudover skal dansk fremadrettet sættes op i fordybelsesområder.

I klassens time den sidste fredag i måneden, evalueres der i klassen; samtlige fag, egen arbejdsindsats og succes/kritik. Evaluering af trivselsforløb. – Det skal fortsætte.

 

Anja Padkjær          &          William Fokdal

Skoleleder                            Souschef

 

 

 

 

Karakterergennemsnit for afgangseksamen i 9. klasse

FSA 2018

Dansk læsning:                                               3,0               

Dansk retskrivning:                                         3,5                    

Dansk, skriftlig fremstilling:                            3,4         

Dansk, mundtlig:                                            7,0                       

Matematik, færdigheder:                               4,4              

Matematik, problemløsning:                           3,8         

Engelsk, mundtlig:                                         7,8                         

Mundlig fællesprøve i fysik, kemi, biologi og geografi:  7,1

Kristendom, mundtligt praktisk:                     5,8

Idræt:                                                           5,2                                                                         

Projektopgaven:                                            6,8       

Overgangsfrekvens: 100%                   

 

FSA 2017

Dansk læsning:                                    4,3

Dansk retskrivning:                             6,4

Dansk, skriftlig fremstilling:               5,9

Dansk, mundtlig:                                  7,7

Matematik, færdigheder:                    4,8

Matematik, problemløsning:               3,9

Engelsk, mundtlig:                                 7,8

Mundlig fællesprøve i fysik, kemi, biologi og geografi:  8,9

Samfundsfag, mundtligt praktisk:          6,0

Idræt:                                                     3,2

Projektopgaven:                                    9,4

 

FSA 2016

Dansk læsning:                    4,3

Dansk retskrivning:              4,3

Dansk, skriftlig fremstilling: 6

Dansk, mundtlig:                 9,7

Matematik, færdigheder:      8

Matematik, problemløsning:  6

Engelsk, mundtlig:               7

Tysk, mundtlig:                    4,3

Fysik, mundtlig:                   6,3

Projektopgaven:                   11,3

 

FSA 2015

Dansk læsning: 5,25

Dansk retskrivning: 6,5 

Dansk, skriftlig fremstilling: 7,0  

Dansk, mundtlig: 8,25 

Matematik, færdigheder: 6,25 

Matematik, problemløsning: 7,75 

Historie, mundtlig: 12,0

Engelsk, mundtlig: 5,0

Tysk, mundtlig:  3,67

Fysik, mundtlig: 4,25

Idræt: 9,5

 

FSA 2014

Mundtlig Dansk  -  8,8

Mundtlig Engelsk - 6,5

Mundtlig Tysk     - 4,25 

Mundtlig Fysik    -  7

Skriftlig Geografi -  6,25

 

FSA 2013

Dansk læsning: 5,3

Dansk retskrivning: 6,3

Dansk, skriftlig fremstilling: 7,5

Dansk, mundtlig: 9,5

Matematik, færdigheder: 7,5

Matematik, problemløsning: 5,3

Matematik, mundtlig: 8,8 

Historie, mundtlig: 4,5

Tysk, mundtlig: 7,0

Fysik, mundtlig: 6,3

Overgangsfrekvens til andre uddannelser efter 9. klasse

Overgangsfrekvens 2017: 100%

Overgangsfrekvens 2016: 100%

(Sidst opdateret 16.08.2017)

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE