EU presser på
Aftale mellem FPS og FPZV

Gennem mange år har de tyske Frieserejere været delt i to lejre. Den store i skikkelse af FPS-datteren DFZ, der er opdelt i 5 regioner med hver deres generalforsamling. Og den mindre FPZV, der har etableret afdelinger i flere lande, herunder Sverige og USA.

 

Der er nu indgået en samarbejdsaftale mellem FPS i Holland og FPZV, vel at mærke uden direkte deltagelse af DFZ. Derfor overskriftens spørgsmålstegn, som vi vender tilbage til efter en gennemgang af samarbejdsaftalen. Gennemgangen er baseret på en nyhedsartikel fra 2. maj på DFZs hjemmeside (www.df-z.de).

 

AFTALEN MELLEM FPS OG FPZV

 

Aftalen drejer sig om, hvordan afkom efter FPZV-kårede hingste registreres. Løsningen består i oprettelsen af et nyt register i FPS i Holland. Dette register omfatter efterkommere af hingste, der er kåret af en europæisk FPS-datterorganisation. Endvidere blev man enige om, at afkårede FPS-hingste, der er blevet ’overtaget’ af FPZV, bibeholder deres nuværende status. Afkommet efter disse hingste vedbliver med at blive registreret i Bibog II ved FPS.

 

Hidtil kunne Bibogs-registrerede Friesere først efter 4 generationer, under anvendelse af FPS-kårede hingste, blive optaget i hovedregistret hos FPS. Med den nye aftale kan føl af Hopper i det nye FPS-register – forudsat der er anvendt FPS-kåret hingst – efter kun 1 generation optages i hovedregistret ved FPS.

 

Der bliver ført videre forhandlinger mellem FPS og FPZV om en yderligere harmonisering af regler og et tættere avls-samarbejde. I forhandlingerne deltager - foruden det tyske rideforbund FN - også det tyske landbrugsministerium. Man kunne gætte sig til, at EU ser til fra sidelinien.

 

HVAD SIGER DFZ TIL AFTALEN?

 

FPS-datteren DFZ i Tyskland er meget større end FPZV og aftalen er ikke let at sluge for dem. Ifølge DFZ-formanden Horst Eberhardt var DFZ ikke direkte involveret i forhandlingerne, selv om Irs Hellinga fra FPS siger, at alle interessenter var involveret.

 

I forordet til den tyske del af det nye tysksprogede PHRYSO, der er medlemsblad for Frieserejere i Tyskland, Schweiz, Østrig og Liechtenstein, kommer Horst Eberhardt med nogle personlige betragtninger til aftalen:

 

Ved hingstekåringen i Leeuwarden blev han meget forundret over at høre en indbudt gæst fra FPZV udtale, at af alle de præsenterede unghingste kunne kun 2 leve op til DFZV’s hingstekårings-krav! Det var jo unægtelig en noget provokerende udtalelse, der fik Horst Eberhardt til at stille spørgsmålet, hvorfor det så er så forfærdelig vigtigt for FPZV at få en samarbejdsaftale med FPS? Hvorfor vil et FPZV-medlem, der mener at have de bedste Friesere, alligevel absolut have dem registreret i et andet avlsforbund?

 

Hans hovedindvending mod samarbejdsaftalen er, at FPS-afkårede hingste, der tager turen gennem FPZVs lempeligere hingste-selektion, derefter kan opnå samme status som afkomskårede FPS-hingste! Denne barokke situation - antyder Horst Eberhardt - er måske i sidste ende betinget af finansielle interesser hos de involverede forbund, uden dog at specificere nærmere, hvad han hentyder til.