Dubletleder

Dubletleder: John Ritter

Tlf.: 23 45 78 85

Mail: jorihn@hotmail.dk

Dubletlederen sørger for et antal cirkulationssendinger. En modtagen sending afleveres til næste frimærkesamler, jr. den liste, dubletlederen har vedlagt sendingen.

En meget stor del af klubbens medlemmer har via cirkulationssendingerne gennem årene fået suppleret deres samlinger. Netop muligheden for at få nye frimærker, postkort eller helsager er det, der skaber og bevarer samlerglæden.

I klubbens vedtægter §7 står der følgende om: Dubletformidling

Klubbens dubletcirkulation formidles af en af bestyrelsen udpeget dubletleder. DFF’s almindelige regler for dubletcirkulation er gældende.

Overtrædelse af disse regler kan efter dubletlederens skøn udelukke et medlem fra cirkulationen.

Eventuelle tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen og kan kun omstødes af generalforsamlingen eller en retsinstans.

Alle medlemmer kan deltage i dubletcirkulationen, dog skal medlemmer under 18 år have fuldmagt fra forældre eller værge.