Overskrift 1

TITEL  
 

Læsø Færgen                                       Udgivet af Andels Færgeselskabet Læsø 1997
 

Digital lup til PC
 

"Peter Wessel" og "landevejen over Skagerrak"                 Ulf Hjardar  
 

A/S Kristiansands Dampskipsselskap 1899 - 1999              Jan Erik Taraldsen
 

BAT Historien om rutebilerne på BORNHOLM
 

Fra nytårsvers til nissekort (Historien om danske jule- og nytårskort før 1950
                                                                              

Sønderjyske Poststempler Indtil 1920                              DAKA Forlag Erik Paaskesen
 

Lapidarstemplerne 2007                                                Jan Bendix
 

Stjernestempler 2007                                                    Jan Bendix og Jerry Kern
 

Grønlands civile Luftfartshistorie 1960 - 2015                   TELE - POST
 

Grønlandske Posttakster Efter 1938                                  
 

Grønland set gennem 50 års frimærker 1938 - 1988
 

Grønland Pakke - porto mærker samt de i København anvendte annullering stempler
 

Post forbindelsen med udlandet 1940 - 45 Røde kors breve     
 

GF no. 6 Postmarks after 1938 ( Stempler) 1978 + 1977           

GF no. 2 Mail to, within and from Greenland befor 1938 Including all Postmarks. 
 

GF no. 3 Expeditions and Flights before 1938 including. North Pole Expeditions and Trans - Arctic Flights.                                                             
 

GF no. 4 The Thule Locals. Specialized                                   

GF no. 7 Meter Marks & Charity Labels.                                   
        

GF no. 9 Expeditions and Flights before 1938 including. North Pole Expeditions and Trans - Arctic Flights.                                                                        
 

GF no. 10 Postmarks & Stamps                                               
 

En Grønlands samling 255
 

AFA Specialkatalog 1981 - 82
 

AFA Specialkatalog 1987 - 88
 

AFA Specialkatalog 2008
 

AFA Specialkatalog 2016
 

Denmark The Classics 1851 till 1863
 

Katalog over danske firmaperforeringer 2001
 

Bogen om Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806 - 1876
 

Bogen om den "Kjøbenhavnske Bypost  1879 - 1889
 

Bogen om danske breve 1800 - 1851
 

Bogen om danske skillingsbreve 1851 - 1874
 

Bogen om danske ørebreve 1875 - 1905
 

Europas fugle på Europas frimærker 2003
 

Europas fugle på Europas frimærker
 

Skagensbanens Jernbanefrimærker
 

Danmarks Posthuse 1624 - 1989
 

Bogen om Julemærkets posthistorie
 

Danmarks nationale Frimærkeskat
 

UV-lampe
 

Signoscope ( vandmærkesøger ) Udlånt 222
 

Det danske post - og telegrafvæsen 1 + 2 + 3 + 4
 

Danmarks Helsager Skilling - Skibby - 1999
 

Mats Hedelius Dansk Luftpost 
 

Danske Frimærker - Farveplancher og beskrivelse af de enkelte fabrikationer
 

Bornholms poststempler
 

Danske poststempler                                                     Svend Arnholtz
 

Sønderjyske stempler 1864 - 1920
 

Danmarks bogtrykte Bølgeliniemærker                           N. F. Olsen
 

Danske Poststempler Før Frimærketiden  
 

Om Christian X i to farver: TAKKER og TRYK                    Carl E. Jørgensen
 

Sava stålstik 1982
 

Danmarks Frimærke- og Automathæfter                         Poul Eklund
 

De klassiske marginalnumre. Danmarks frimærker 1910 - 1933. Knud Juul.
 

Cinderella 1999 Grønland
 

Norske Skibspost stempler                                               Per Eirik Danielsen
 

GF 10 Faroe Islands Stamps and Postal History
 

Danske Tekst-maskinstempler 1924-1982
 

Takstfortegnelse 1983                                                      Knud Tolbøl
 

The Postage Stamps of Denmark 1851 -1951                     J. Schmidt - Andersen
 

Historien bag Frimærket
 

Frimærket Folk og Filateli
 

J. Schmidt - Andersen: Danmarks Første Frimærke
 

J. Schmidt - Andersen: Danmarks Frimærker 1854 - 1857 og 1863
 

J. Schmidt - Andersen: Danmarks Frimærker 1858 - 1962
 

Skibspost til og fra Danmark i Midten af 1800 - tallet          Kurt Hansen og Ole Maintz
 

4 Skilling 1854 - Håndbog
 

Denmark 2 Rigsbank - skilling 1851 - 1852
 

Postbesørgelse i Danmark under 1864 - krigen
 

De danske jernbanebureauer og deres stempler Del 1 Øerne
 

De danske jernbanebureauer og deres stempler Del 2 Jylland
 

Luftpostens Historie i Norden
 

Danske brevkort og postkorts historie 1871 - 2006
 

Stanley Gibbons: 1 Great Britain Queen Victoria
 

Stanley Gibbons: 2 Great Britain King Edward VII to King George VI
 

Elizabethan postage stamp catalogue
 

Censur i Danmark 1940 - 1947
 

P&T Danmark
 

Danske Breve 1851 - 1979 Bind 1.
 

Danske Breve 1851 - 1979 Bind 2.
 

I øverste højre hjørne (danske frimærker i 150 år)
 

Håndbog over Danmarks Stålstukne Frimærker 1933 - 1948
 

Danmark og Dansk Vestindiens tofarvede frimærker
 

Danmarks Tjenestemærker 1871 - 1923
 

4 skilling 1864
 

Danmarks Provisorier 1904 - 1912 - 1915
 

World History Stamp Atlas
 

Danmarks og Dank Vestindiens frimærker bind 2                   G. A. Hagemann
 

Danmarks og Dank Vestindiens frimærker bind 3                   G. A. Hagemann
 

Danmarks og Dank Vestindiens frimærker bind 4                   G. A. Hagemann
 

Guinness Frimærkebog
 

Det Kongelige Danske Postvæsen Gennem 300 år 1624 -1924
 

Den store frimærkebog                                                       Otto Hornung
 

the indentification of the ESSAYS PROOFS & REPRINTS of the 1854 issue of India ****
 

India used in Burma ****
 

Numbers in Early Indian Cancellations 1855 - 1884 ****
 

Overseas letter postage from India 1854 - 1876 ****
 

Danmarks Postfærge mærker                                                Tom Plovst
 

Lidt om at samle Tyske breve fortæller historie                     Anker Blaabjerg
 

Om at samle små kvadrater
 

Om at samle 1864 - udgaven
 

Om at samle tofarvet
 

Om at samle våbentype
 

Om at samle danske tjenestemærker
 

Om at samle danske poststempler
 

Om at samle norske posthornmærker
 

Færøske Frimærker Specialkatalog 1987
 

Føroyar 1998 DAKA GF 10
 

Faroe Islands Meter Marks 1943 - 2006
 

Danmarks frimærker Det supplerende frimærkekatalog 72
 

Danmarks frimærker Det supplerende frimærkekatalog 73
 

Danmarks frimærker Det supplerende frimærkekatalog 74
 

Danmarks kataloget (DAKA) Tavler
 

Dansk brevkassetømningsstempler
 

Island postalt set i perioden 1939 - 1945
 

Deutsche Vorphilatelie Stationskatalog
 

Deutsche Vorphilatelie Supplement
 

Frimærker en  verdenshobby
 

Motivsamler hvorfor? hvordan?
 

Chr. IX udgaven 1904
 

Frimærkebogen
 

4 Skilling 1864 Krone Scepter Sværd
 

Dansk Vestindiens specialkatalog 1981
 

Dansk Vestindiens specialkatalog 78
 

Postforbindelsen med Udlandet 1940 - 45 Røde Kors breve POB. 506, Lissabon m. m.
 

Håndbok over Norske Filatelistika
 

Posthornutgavene 1879 - 1883 ( Norge )
 

Filatelistisk ordbog
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 1
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 2
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 3
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 4
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 1978
 

Filatelistisk leksikon og Fremmedordbog bind 1985
 

Filatelistisk illustreret opslagsbog Bind 1 
 

Filatelistisk illustreret opslagsbog Bind 2
 

The Stamp of Royalty 1935 - 1972
 

Alverdens Frimærkelande Anden udgave
 

Skal vi samle frimærker
 

Katalog over Norges helpost 1872 - 1972
 

Norgeskatalogen 1970 med varianter
 

International Grand Prix Collection Norway
 

Mexicos Frimærker 1856 - 1883
 

Hellas 2004 bind 1
 

Hellas 2004 bind 2
 

Håndbog over Danske Firmaperforeringer 2. Afsnit
 

KE Special katalog 1981 Brevsamlingsstempler
 

KE Special katalog 1973/74 Stjernestempler

KE Special katalog 1986 Brevsamlingsstempler

KE Special katalog 1992 Brevsamlingsstempler

Postage Stamps of Sweden 1920 - 1945

Royal Wedding stamp Catalogue

P&Ts Historie til 1711
 

P&Ts Historie 1711 - 1850
 

P&Ts Historie 1850 - 1927
 

P&Ts Historie 1927 - 1960
 

P&Ts Historie efter 1960

Posthistoriske Cirkulærer fra 1848 til 1867 i alt 25 hæfter Skilling ( Toke Nørby )

Sassone 1 og 2 (Italien) 1996

Selos Postais 1997 2 stk.

Katalog over Norges frimærker 1963

Danmarks katalog (DAKA) 1947

Julemærker 1904 - 2003

Fortegnelse over danske frimærker.

Dansk Vestindiens Specialkatalog 1981 Frost Forlag

J. Schmidt-Andersen: Danmarks Første Frimærke.

J. Schmidt-Andersen: Danmarks Frimærker 1858 - 1862

 Det supplerende frimærkekatalog 72

 Det supplerende frimærkekatalog 74

 The postage stamps of Denmark 1851-1951 J. Schmidt-Andersen

 Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker Genoptryk 1993

Danske Privatpost frimærker 1954

Michel Skandinavien katalog 1991/92

Michel Europa-katalog vest 1996/97 (M-Z)

Michel Deutschland-Spezial 1999

Michel Afrika 1989 (M-Z)

Michel Asien 1991/92 (A-J)

Det lå i luften. Ib Eichner-Larsen og  Holger Philipsen

Julekort Fra gamle dage.

Dansk Luftpost katalog. Over 150 Illustrationer.

Danmarks Stålstukne frimærker Bølgelinieudgaven 1933/63 Bind II Hæfte I

Danmarks Stålstukne frimærker Bølgelinieudgaven 1933/63 Bind II Hæfte II

Arne Kjelsen Larsen Posthistorie vedrørende danske i Tyskland under 2. verdenskrig 1939 - 1945