Hvad er kontingentet? og hvad får jeg for kontingentet?

Kontingentet er 400,- kr. årligt. 

Det giver fuldt medlemsskab af Frederikshavn Frimærkeklub af 1941 - herunder adgang til klubmøderne og øvrige arrangementer i klubbens regi.

Du har ret til at deltage i klubbens dubletcirkulation.

Du får 6 numre af "Dansk Filatelistisk Tidsskrift", der udgives af Danmarks Filatelistiske Forbund (DFF). Det er Danmarks største tidsskrift for frimærkesamlere.

Medlemsskab af Frederikshavn Frimærkeklub af 1941 giver adgang til den del af DFF's hjemmeside www.danfil.dk , som kun medlemmer af en klub, der er organiseret i DFF, har. Her finder du rigtig meget af interesse for enhver frimærkesamler.

Du har mulighed for indrykning af op til 6 annoncer om året i "Dansk Filatelistisk Tidsskrift".

Du har ret til gebyrfrit at sælge dit overskydende materiale på DFF's netsalg: www.dff-netsalg.dk 


Du får ret til at låne filatelistisk litteratur fra såvel klubbens bibliotek som DFF's bibliotek.