Fladstrand med Krudttårnet, maleri af C. Dam, 1837 (Fladstrand blev købstad i 1818 og kom til at hedde Frederikshavn).

   Næste mødeaften er:

Torsdag den 2. september 2021.

Sæsonstart med glædeligt gensyn - vis dine fund.

Generalforsamling

7. september 2021, kl. 19:00

 80 års jubilæumsaarangement - anvisningssalg og åbent hus:

lørdag den 25. september 2021, kl. 09:30-15:00.

Anvisningssalget omfatter lots fra dødsboer, donationer til klubben mv. 

Salen, Maskinhallen.

80 års jubilæumsarrangement med Frimærkets Dag og åbent hus.

Værkstedet, Maskinhallen.

Lidt om Frederikshavn Frimærkeklub:

Klubbens medlemmer samler på frimærker, postkort, prøve-/skalatryk og forsendelser fra bl.a. Danmark, Grønland, Færøerne, Norge, Sverige, Island, England, Irland, Tyskland og mange af de østeuropæiske lande.  Desuden samles der forskellige motiver som fugle, fyrtårne, blomster, komponister og skibe.
En del medlemmer har specialiseret sig inden for de danske tofarvede og bogtrykte udgaver fra Danmark og Dansk Vestindien. Andre samler på de forskellige typer af poststempler, lokalhistoriske postkort og forsendelser samt materiale, der knytter sig til jernbanerne i Vendsyssel. Så det er en meget bred vifte af områder, der bliver samlet i klubben. 

Har du brug for hjælp med frimærkerne, er der altid nogen i klubben, som kan og vil hjælpe dig. Uanset hvad det drejer sig om rent filatelistisk, er du velkommen til at spørge. Vi har et bibliotek med kataloger, elektronisk vandmærkesøger og filatelistisk litteratur. Alt kan lånes med hjem efter aftale med bibliotekaren. 

Hver mødeaften er der en mødepræmie. Klubben sørger for kaffen. Selv om du ikke er medlem af klubben, så er du velkommen til at besøge os. Du har også mulighed for at lære noget mere om frimærker og postkort eller få råd og vejledning, hvis du vil afhænde dine frimærker og postkort.

Adskillige medlemmerne bruger it til at understøtte deres arbejde med frimærker og postkort. Det kan f.eks. være til mankoliste, eget katalog, registrering af egne frimærker og postkort, opsætning af samling, søgning af oplysninger eller i forbindelse med køb og salg. Kom og spørg til vores erfaringer – og fortæl os om dine.

Klubben er organiseret i Danmarks Filatelist Forbund ( www.danfil.dk )

🙂  Vi glæder os til at se dig  🙂

Møderne afholdes i Maskinhallen, Skolegade 8 - 1. sal, lokale 11, kl. 19.00. Indgangen er fra "gårdsiden".
Se Hvor "bor" vi.
Møderne afholdes på tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger.
Ved hvert møde er klubben vært ved en kop kaffe.