Violer og Stedmoder.

Violer er forårsblomster der tåler de kolde dage.

Violer findes i flere versioner,og ens for dem alle er ,at de tåler frost.Begynd derfor krukketilplantningen med stedmoder,som tåler forårets svingende temperaturer.
Violerer en af de første udplantningsplanter,og er den klassiske havestedmoder,som blomstrer fra marts til juni måned.Hornvioler kendes på floret af små yndige
blomster.Viola gror vildt i haver og krat,og kendes som
martsviolen.Den eneste der med garanti dufter.

Stedmoder har fået sit navn p.g.a. sin botaniske udformning.Stedmoderblomstens nederste kronblade
er stedmoderen,som sidder og breder sig på to stole.
På skødet har hun et fad grød med en stor smørklat.
(den gule plet vedkronbladets grund)
Stedmoderens egne børn er de to mellemste kronblade,der sidder nær smørret på hver sin stol,mens stedbørnene sidder længst borte(de øverste kronblade) og må nøjes med een stol tilsammen.

Stedmoder.

Vild Engkabbeleje.

 Vild Engkabbeleje (Smørblomst)

Er en vildtvoksende dansk sumpplante.
På de fugtige enge kan der være helt gult
af Engkabbeleje,og heldigvis er alle vore enge 
ikke forsvundet endnu.Når den sidst i april står  med sine store guldgule blomster, er det som om
solen endelig har fået magten 

Selve blomsten ligner
en forstøvet ranunkel, den vi kalder smørblomst,
den er da også i ranunkel-familien,-men alligevel noget for sig selv. Den har store,grønne nyreformede blade, som er med til at understrege blomstens utrolige gule glans -  det er ikke smør men guld og sol.
Engkabbeleje ( Smørblomst.

Engkabbeleje- Staude.

  Den gule Engblomme findes også som staude,
og er særlig køn ved havedamme, søer og lignende,
det særlige ved disse blomster, er deres naturlige
mangfoldighed af kronblade, hvilket giver blomsten
et meget komplekst udseende. Afhængig af vejret
er dette endnu flere blomster i efteråret med
september og oktober. Bladene er mørkegrønne,
skinnende og nyreformede.  

Engkabbeleje/ Staude.

Vorterod.

      Vorterod; Vårens vakreste!   
Anemonerne er sprunget ud og danner et hvidt tæppe
i skovbunden, smukkere bli`r det næsten ikke. -
Og dog! I forårsskoven kan der også findes den gule Vorterod,der blomstrer nu, Den gule farve på den
grønne bund, lyser glad i den vinterblege skov.
Tidligere mente man, at den var et tegn fra Gud.

Vorterod har en storhedstid i det tidlige forår,
inden træernes blade kaster skygge.
Den lille lave plante kan danne et tæppe af gult, -
ligesom vi kender det i hvidt hos anemonen.
Planten trives bedst på god muldjord,
og spreder sig sjældent i haver.   

Skrevet - d 30-4-2013.


 


Vorterod.