Siegfred Svendsen's Købmandsbutik lå i Marstal på Ærø. Der hang mange flotte skilte fra 1920'erne og 30'erne. (Desværre er foto'et grovkornet). Men der ses bl.a. et Persil Vaskepulver, Cecil Cigaretter, Løve Margarine, EVERS Maltbolcher, Carøes THE og Maggi's boullion. Foto scannet fra en af bøgerne i det gamle 4-binds bogværk: "Dansk Handel og Industri".