Vores besøg på Assens Ny Kirkegård 13. okt. 2011. Oldefar (Aase's farfar) Christoffer Andersen's familiegravsted. Det står der endnu fordi det er erklæret for bevaringsværdigt. Han døde i 1892 som 36-årig af difteritis og efterlod sig enke Mette-Kathrine samt deres 6 u-konfirmerede børn. De nåede at være gift i 12 år. Da 'Trine' døde 36 år senere blev hun begravet her ved Christoffers side. Hendes navn kom dog ikke på stenen og heller ingengang i hendes egen dødsannonce i avisen, det brugte man ikke dengang. Der stod 'kun': "Christoffer Andersens Enke...." ! Her står Aase Stage og Ebbe Stage (Henning er fotograf)