Nygade 1 i Assens ca 1918 hvor der på det nymalede skilt står: "Landbohjemmet - CHRIS. ANDERSENS ENKE" og dét selvom det var 25 år siden Christoffer var død! Det er min mormor Mary (oldemor's svir'datter) til venstre i billedet, stående med den lille pige Rigmor (min egen moster Trine, f. 1915) på armen. Min mor Aase blev først født i 1922. Mette-Kathrine drev restaurant for bønderne, når de kom til byen. Trine havde på daværende tidspunkt opfostret de nu 6 voksne (dengang ukonfirmerede) børn, bl.a. Jørgen Andersen, min morfar. Oldemor købte Nygade 1 i april 1918, jfr. tingbogsoplysningerne.
_____________________________________________________________________________________________
På det tidspunkt har hun været 65 år (hun døde som 75 årig), så hun har drevet sin Restaurant dèr i kun ca. 5 år - men har dog måske bibeholdt en enkelt "beboer" på pensionatet i længere tid? Der eksisterer iøvrigt billeder af Nygade 1 fra 1915, der viser at der her bor en "Skrædder H. P. Hansen"! Dér hvor "Landbohjemmet"- skiltet hang på gavlen - nå, i går fik jeg at vide, at det sandsynlivis var malet (direkte) på murstenene. Min morfar skriver i "Familjen Andersen", at oldemor havde en dejlig rolig tid efter hun var fyldt 70, så mon ikke hun stoppede med at drive restaurationen på det tidspunkt, altså i 1923 ca. 5 år før hun døde - ifølge min granfætter Jørgen. Se forrige billede 95 år senere........