Her er jeg i gang med at restaurere min femte Korsørfærge, hvor hele venstre hjørne næsten var rustet væk! ........Her mangler jeg bare lige at tegne de manglende bogstaver op og lakere med sort, så de gule bogstaver kan træde frem. En del af det blå hav samt bøjen til venstre ER færdiggjort...