- FØR....et medtaget gl. emaljeskilt af D S B 's nye vidunder af en diesel-færge, der blev sat ind på Storebæltsoverfarten i år 1927. Før havde der kun været damp-færger!
Emaljeskiltet er fra 1929 og viser færgen i indsejlingen i Korsør havn - i baggrunden ses Korsør Banegård og færgeanlæg...!!