Valencia skiltet EFTER. De steder der før var blege er nu blevet tonet.... efter at jeg har OPMALET det med blå alkydfarve!!