...og endelig Solopigen med sort baggrund, hvor hun kigger til HØJRE, og stadig bærer en glasskål i sine hænder og havde datidens sko på: TULLESKO. Disse fire varianter af skilte blev "kun" fremstillet i sammenlagt 257 eksemplarer i år 1928 hos Johs. Thejll i København. Den vegetabilske olie blev fremstillet paa de saakaldte palmekærnefabrikker af kokosnødder. Ubekendt ejer. Foto lånt fra www.skiltesamler.dk