Her er et af de to glasmontré fyldt op med små skilte..... Spyt ikke paa Fortovet - Galle & Jessen Chokolade - Cykler maa ikke henstilles i Porten - Handel og Betleri samt opbæring af Varer ad Hovedtrappen forbudt m.fl.