A/S VESTLANDSKE PETROLEUMSCOMPAGNI - et stort gl. norsk skilt. Tilhører nu L.