Anders og Mark i badebassin.  
Juni måned 2008.

Tryk på START-knappen.