A/S Valsemøllen OLYMPIA Randers. 58 x 58 cm. Motiv: 6 bagere og bagerjomfruer danser rundt om en stor hvid sæk mel med påskriften: "Til formaling er anvendt fineste amerikansk hvede" Glud & Marstrands Fabriker, København ca. 1935. Copyright foto: Alf van Beem.