Forsiden af Randers Dagblad på et gl. stationsskilt 58 x 58 cm! Foto lånt af John Juhler Hansen.