Den ældste udgave af ETERNIT Tagmateriale-skiltet - fra 1935. Foto lånt fra www.skiltesamler.dk