Det er Storm P. der har tegnet og signeret dette reklameskilt for Coldings - foderblandinger til Køer og kreaturer tilbage i 30'erne. Foto lånt fra www.skiltesamler.dk