DANIA Mel fra Aalborg Ny Dampmølle 58 x 58 cm stationsskilt fra Glud og Marstrand ca 1950. Ingen skrift på selve skiltet, men alene på pakningen. N.B. Er restaureret og opmalet kraftigt.