Brug PINDSTRUP TØRVESTRØELSE - 1. Kl. Jordforbedringsmiddel Stald- og Fjerkræstrøelse Indskudsmateriale m.m. er et 58 x 58 cm stationsskilt fra A/S Glud og Marstrand ca 1935. Tørvestrøelse er et jordfarvet produkt som minder om spagnum. Tilhørte tildligere samleren Gunnar Luplau - indtil foråret 2016. Foto: FS.