58 x 58 cm. - nr. 4

nr. 4
Stationsskilte
i str. 58 x 58 cm.

Her er foto's af 78 af dem - hvilket stort set svarer til samtlige kendte!!
         
                              

 


De blev fremstillet fra 1928 og frem til 1950.


Blandt samlere kaldt for stationsskilte fordi de var ophængt på stationerne.


Det var udendørs reklameskilte - som  blev opsat på særligt indrettede stativer mellem jernbane-perron'erne, på selve stationssbygningerne eller på plankeværkerne hen til retiradebygningen / toiletterne.... 

Typisk kunne de - og det var vist meningen fra starten af - være ophængt i en gruppe på i alt 8 styks - på denne måde: 4 på en vandret række og 4 mere på en række lige nedenunder, men dette koncept blev langtfra overholdt alle steder. Ofte kom de til at sidde meget anderledes.


De havde standardmålene 58 x 58 cm - på nær nogle få undtagelser.


De var alle lavet af  emalje...førhen var det 'kun' af blik, som nemt blev afbleget i solen/ bukket ud af i hjørnerne og flosset op, så folk "hang fast" med deres tøj i dem, hvis de f.eks. havde stået og lænet sig op af plankeværket....! Så det kom hurtigt til se se sjusket ud!
Derfor blev det besluttet at få "ryddet op" i skilteskoven, og få fremstillet de omtalte 58 x 58 cm emaljeskilte som standard fremover i 1928.

Hvert skilt blev typisk fremstillet i et oplag på 550 styks, fortrinsvis hos Johs. Thejll eller Glud & Marstrand A/S
Det var altovervejende de landsdækkende firmaer, der reklamerede for deres produkter.
 

De blev officielt nedtaget fra samtlige jernbanestationer i år 1965...

...undtagen enkelte steder - dengang D.S.B. skulle modernisere.
 

Nogle havde da hængt samme sted og reklameret for et produkt uafbrudt igennem 35 år. Ja, også selvom flere af produkterne forlængst var udgået....!!


Der er tre stationsskilte i "overmål" 65 x 65 cm.
1) Maegaards Hønse- og kyllingefoder, (65 x 65 cm)
2) Maegaards Svinefoder (65 x 65 cm) samt
3) Colding's blandede Kreaturfoder
  (65 x 65 cm)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nogle andre som primært blev brugt som stationsskilte var:

CODAN Gummistøvler (90 x 60 cm)  samt
GDYNIA Amerika Linien (50 x 60 cm)
Dansk Sojakage -fabrik-skiltet fra 1917 (64,5 x 47,5 cm) blev udelukkende fremstillet til stationsskilt!

Allerede fra ca. 1910 blev der lavet mindre emaljeskilte i 31 x 31 cm (kvadratiske) samt 31 x 62 cm - sandsynligvis kun brugt til LOKALE reklamer. Disse er IKKE afbildet her, da de er i væsentlig andre mål.

Destinationsskilte & perronskilte blev også kaldt for 'stationsskilte' - og de blev fremstillet fra tidligst år 1932 og frem til engang i 1960erne


Som f.eks: 'Københavns Hovedbanegaard', 'AARHUS', 'Høje Taastrup', 'Ventesal', 'Adgang forbudt´, 'Fruens Bøge Station', 'Perron 1', 'Perron 2', 'Perron 3', 'Restaurant', 'Rejsende paa 1. Klasse', 'Toiletter', 'Kvinder', 'Mænd', 'Gaa ikke over Sporet' o.s.v.

Alle i de kendte D.S.B. farver: rød/ brun tekst på hvid baggrund.

FØR den tid var det mere eller mindre hjemmegjorte og -malede træ-skilte, som nemt kunne blive falmet i solen og ødelagt af vind og vejr.

I løbet af 1980'erne blev de FØR omtalte hvid-emaljerede stations- og perronskilte med rød/brun tekst, påbegyndt udskiftet - til de mørkeblå kunststof-skilte med hvid tekst, som vi kender i dag

  N. B. Det er IKKE vores skilte allesammen. Kildeangivelse står ved hvert enkelt skilt

 
- Danmarks Jernbanemuseum's beholdning af stationsskilte. Klik på linket herunder: